Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Електроразпределение

    Новини: Електроразпределение

    Въпросът цена или качество вече не стои - дефектнотоковата защита iIDK – оптимизираната оферта от гамата Acti 9

        

    Дефектнотоковата защита iDK e оптимизираната оферта от Шнайдер електрик, част от иновативната система за крайно електрoразпределение ниско напрежение Acti 9.

    Acti 9 iIDK, осигурява:

    • Защита на хората от токов удар и на собствеността от пожар, породени от токове на утечка;
    • Защита на потребителите срещу директен и индиректен допир до тоководещи части под напрежение;
    • Защита на електрическите инсталации при пробив в изолацията

    Защитите iIDK са двуполюсни, с чувствителност 30mA, съответно 25А и 40А номинален ток:

    A9R50225 iIDK 2P 25A 30mA AC-type
    A9R50240 iIDK 2P 40A 30mA AC-type

    Подробна техническа информация можете да намерите в нашият Каталог за модулна апаратура ниско напрежение