Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Електроразпределение

    Новини: Електроразпределение

    Системи за енергиен мениджмънт

    Отношенията на днешния енергиен пазар са по-сложни от всякога! Независимо дали участвате като производител, търговец или консуматор на електрическа енергия, Вие се нуждаете от прецизни и надеждни данни за работата на Вашата електро-енергийна система. Навременното им осигуряване може да се превърне в сериозно предизвикателство, отчитайки естествения стремеж към ниски инвестиционни разходи. Концепцията PowerLogic ION от Shneider Electric, предлага едно ценово ефективно решение, което ще позволи на професионалистите във Вашата организация - от технически специалисти до финансисти, да разполагат с необходимата им информация, която да ги подпомога при вземането на стратегически решения, както и при екплоатацията на системата, при максимално използване на ресурсите и запазване на ниски експлоатационни разходи. Комбинацията от прецизни измерватерни устройства с богати възможности за комуникация и софтуер за мониторинг и анализ от висок клас, ще предостави на Вашата организация критичните за бизнеса Ви данни във вид, който нито една конвенционална система за събиране на информация или SCADA система не би могла.

    Решенията PowerLogic ION се фокусират върху: 

    • Повишаване на разполагаемостта и сигурността на електро захранването
    • Качеството на доставяната електро-енергия
    • Анализ и отстраняване на източниците на проблеми в захранването
    • Оптимизация на разходите за енергия
             

    За повече информация виж  www.powerlogic.com