Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Сега може да отделите повече време на бизнеса си

  Услуги за техническо обслужване и ремонт
  Услуги за техническо обслужване и ремонт

  Услугите за поддръжка и техническа помощ на Schneider Electric™ ви осигуряват спокойствие

  Всяка добре планирана поддръжка на индустриално оборудване се базира на оценка на подходящото време и разходите за престой. С увеличаване на търсенето от страна на пазара и на производствените мощности, дългосрочните планирани ремонти често биват пренебрегвани от производителите. Без необходимата поддръжка обаче, остаряващите производствени активи и оборудване за индустриален контрол биха могли да са пречка за ефективността и успеха на вашата дейност.

  Schneider Electric™ ви представя услугите си за поддръжка и техническа помощ, разработени, за да помогнат на производители като вас да отговорят на специфично изоскване:

  • Минимизиране на времето за престой на автоматизираните системи посредством превантивна поддръжка - включва честотни задвижвания, контролери и SCADA системи.
  • Бързо разрешаване на технически проблеми посредством денонощен достъп до експертна техническа помощ за продукт или приложение.
  • Диагностика и разрешаване на технологични проблеми или на такива с оборудването – на обекта от нашите технически специалисти.

  Услугите за поддръжка и техническа помощ на Schneider Electric включват също управление на склада на резервните части, услуги по подмяна и ремонт, софтуерно обновяване и поддръжка,  както и възможности за удължено гаранционно обслужване. Услугите се предлагат като предварително конфигуриран пакет или могат да бъдат съставени за точно определени нужди. За повече информация вижте филма с представяне на услугите за поддръжка и техническо съдействие по Schneider Electric TV.