Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Защо е важно да защитите данните за вашия бизнес?

  Въпроси и отговори
  Въпроси и отговори

  Защитата на информацията в бизнеса е задължителна, а Schneider Electric предлага лесни за интегриране решения за сигурност

  В съвременните условия на бизнеса, загубите и печалбите в бизнеса зависят от информацията, с която предприятието разполага, и възможността да бъде трансформирана в действително предимство за бизнеса. Затова в съревнованието с конкурентите си организациите се стремят да гарантират, че поверителната бизнес и маркетингова информация е добре защитена.

  Според Арон Кузмескус, специалист в решенията за безопасност на Schneider Electric, защитата на бизнес информацията поставя сериозни предизвикателства, което означава, че надеждността е задължително условие за всяко решение.

  Правилното решение трябва да бъде и адаптирано към  разнообразните изисквания за безопасност на всяка организация.
  Schneider Electric е надежден партньор в разработването на персонализирани решения за защита на поверителна бизнес и маркетингова информация, което включва:

  • Идентифициране на проблемните точки при всеки клиент за разработване на решение, което надхвърля очакванията
  • Специфициране и изграждане на максимално ефективна инфраструктура за защита на маркетингова и бизнес информация на компанията
  • Изграждане на процеси, които осигуряват конкурентни предимства и устойчивост на бизнеса в дългосрочен план