Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  По-ефективните решения за потреблението на енергия във вашата сграда

  Технологията Acti 9
  Технологията Acti 9

  Революционна технология за електрически табла ниско напрежение за по-интелигентни сгради

  Онагледяването на енергийните данни е първата стъпка към енергийната ефективност на сградите. Smart Panel на Schneider Electric предоставя по-ясна картина за това кога и къде се консумира енергия, така че може да поемете изцяло управлението върху енергийното потребление и да сте сигурни, че правилната информация достига до правилните хора в правилното време. Със Smart Panel можете:

  • да предоставяте измервания в реално време за улесняване взимането на решения
  • да автоматизирате събирането на данни за сметките при източника, за да елиминирате грешките и ръчното записване
  • да получите ясна картина кога, къде и как се консумират ресурси, чрез препратки на потреблението по типове и зони
  • да максимализирате защитата и контрола чрез иновативни acBs, MccBs, McBs и монтирани на DIN-шина устройства за управление

  За повече от десетилетие, Schneider Electric направи революция в технологиите при електрическите табла ниско напрежение и създаде Smart Panel, за да опрости дейностите по енергийна ефективност и да направи управлението на енергията по-сигурно. Освен това, Smart Panel работи безпроблемно с отдалечен софтуер за енергийна експлоатация, така че да може да се възползвате максимално от надеждна, дистанционна система за управление. Научете повече.