Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  EcoAisle оптимизира ефективността на въздушния поток

  Решенията EcoAisle
  Решенията EcoAisle

  Нуждата от енергийна ефективност в центровете за обработка на данни е от критично значение, а оптимизацията на охлаждането е ефективен начин за намаляване на енергийните разходи. Едно от възможните решения за такава оптимизация е въвеждане на система за изолация на студените и горещите коридори. Системата е създадена на принципа, че охлаждането е по-ефективно, когато не се смесват топлия и студения въздух — това се постига със система за изолация на топлия въздух (HAC) или със система за изолация на студения въздух (CAC).

  Изолиращите системи подобряват ефективността. Джон Нийман, Кевин Браун и Виктор Авелар подчертават в бялата книга «Въздействие на системите за изолация на студените и горещите коридори върху температурата и ефективността на центровете за обработка на данни»:

  "Предотврането на смесването на топлия и студения въздух е от ключово значение за всички ефективни стратегии за охлаждане на дата центрове. Системите HAC и CAC предлагат подобрена плътност на оборудването и ефективност в сравнение с традиционните охладителни подходи".

  Система за изолация на горещия въздух (HAC) например „може да спести 43% от годишните разходи за електроенергия на охладителната система, което отговаря на 15% намаление на годишните разходи за енергия в сравнение със системите CAC, при поддържане на 24°C в неизолираната част“. Системите с изолация на студения въздух са препоръчителни при проекти за обновяване на центрове за обработка на данни, при които има повдигнати подове и охлаждане на помещението.

  Решения за изолация на студените и горещите коридори за всякакви системи
  Въпреки високата си ефективнивност, системите с изолация на топлия въздух, които използват таванни панели, са ограничени до употребата на системи за охлаждане с редово базирана архитектура. Сега с новата система EcoAisle™ на Schneider Electric™, изолацията на въздуха може да се осъществи при центрове за обработка на данни с редово базирана архитектура, охлаждане на помещението или външно охлаждане. Тази адаптивност дава възможност системата EcoAisle™ да се прилага във всякакъв вид приложения.

  Системата EcoAisle предлага максималната ефективност, която може да се очаква от стандартен продукт, и може да бъде изградена в рамките на две седмици. С други думи, всички дейности по персонализацията, свързани с време и високи разходи, са сведени до минимум. За да отговори на широката гама от предизвикателства, с които се сблъскват IT мениджърите в наши дни, системата е адаптирана към решения с изолиране както на студен, така и на горещ въздух.

  Независимо дали се използва със системи за охлаждане на помещения (напр. климатици Uniflair™), системи за охлаждане с редово базирана архитектура (напр. охлаждащи модули InRow™) или външни системи за охлаждане (напр. EcoBreeze™), EcoAisle увеличава ефективността на системата за охлаждане, като елиминира смесването и балансирането на въздушния поток, за да позволи увеличени работни температури и намаляване на енергията за вентилация. EcoAisle е подходящо решение за подобряване на енергийната ефективност на центровете за обработка на данни.

  Системата за изолация на въздуха EcoAisle на Schneider Electric:

  • е подходяща за приложение както в нови, така и в съществуващи центрове за обработка на данни с изолация на студения (CAC) и на топлия въздух (HAC)
  • се адаптира към различни размери на раковете и на коридорите
  • разполага със система за пожароизвестяване на персонала и отстраняване на таванния панел, базирана на детекция на дим и стойности на температурата
  • позволява лесно разширяване на системата на разумни цени благодарение на своята адаптивна модулна концепция
  • адаптира се към системи с външно охлаждане или с охлаждане на помещението със система за централизирано връщане на горещия въздух
  • позволява лесно управление на кабелите в отделения над раковете и коридорите
  • разполага с обезопасени плъзгащи се врати за по-голяма адаптивност и с възможност за аварийно счупване в извънредни ситуации
  • използва интегрирано високоефективно светодиодно осветление
  • осигурява по-ниски енергийни разходи и емисии на въглероден диоксид