Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Как да направите вашия център за обработка на данни едновременно ефективен и в непрекъсната експлоатационна готовност

  Софтуерът за центрове за данни StruxureWare – решение за интелигентно управление на инфраструктурата в центровете за данни (DCIM)

  С увеличаването на енергийната плътност на IT консуматорите в следствие на разполагането на обединени сървъри, осигуряването на правилни параметри на охлаждане и захранване се превърна във все по-сложна за балансиране задача - особено ако тези товари са поставени във виртуална среда. Без видимост върху местоположението на допълнителни мощности на захранване и охлаждане, при работа с допълнителни товари рискувате да извадите от строя цял рак, в следствие на претоварване на разклонителна верига. От друга страна, при сградните системи е възможно да осигурявате свръх охлаждане при високи експлоатационни разходи.

  Прозрачността в цялата физическа инфраструктура на вашия център за данни, от ниво сграда до ниво сървър (и обратно), е наложителна. Тази прозрачност не само спомага за защитата на експлоатационната готовност на системата, но тя може да доведе и до конкретни фактори за увеличаване на енергийната и работната ефективност. Софтуерът за центрове за данни StruxureWare ™ на Schneider Electric ™ предлага тази цялостна прозрачност, като свързва съоръженията и IT оборудването.

  В действителност, софтуерът осигурява графично представяне на вашето IT оборудване в рамките на физическата инфраструктура на центъра за данни, така че можете да следите и да управлявате експлоатационната готовност на система, както и да правите симулации за влиянието на размествания, добавяне на ново оборудване и промени по отношение на мощността на ресурсите. Какъв е резултатът? Съоръженията и IT оборудването могат лесно да си сътрудничат, за да се осигури възможност за приспособяване на центровете за данни към изискванията на бизнеса във всеки един момент.

  Енергийна ефективност и експлоатационна готовност
  Чрез установяването на връзка между съоръжения и IT оборудване, софтуерът за центрове за данни StruxureWare дава възможност на операторите спокойно да уравновесяват изискванията за ефективност и наличност на захраване. В конкретния случай, софтуерът съчетава функции за наблюдение, автоматизация, планиране и внедряване, с цел осигуряване на многостранна, цялостна представа за всички функции в центъра за данни и това, по един лесен начин, осигуряващ конкретната информация за съответния потребител в точното време.

  Функцията за интелигентно управление на енергията ви позволява да следите и таргетирате енергийното потребление с цел откриване, прецизиране и коригиране на преразхода. Освен това с интелигения начин на представяне на цялата система, софтуерът ви позволява да конфигурирате по-енергийно ефективни, рентабилни прагове на наличност на захранване, без риск за експлоатационната готовност на системата. Това е възможно благодарение на възможностите за детайлен преглед на мониторинга на цялата силова верига, решенията за охлаждане от сградата до рак-системата и IT помещението.

  Както авторите Торбен Каруп Нилсен и Денис Були отбелязват в техническата информационна статия на Schneider Electric „Как софтуерът за управление на инфраструктурата в центровете за данни допринася за подобряване на планирането и ограничаването на експлоатационните разходи“, „Чрез съгласуването на ресурсите за захранване, охлаждане и пространство с отделни сървъри, днес DCIM приложенията (интелигентно управление на инфраструктурата в центровете за данни) могат активно да известяват системите за управление на IT оборудването за потенциални проблеми във физическата инфраструктура, и как те могат да се отразят на конкретни IT консуматори. Особено в силно виртуализирани и динамични облачни среди, тази информираност в реално време за постоянно променящите се параметри на системите за захранване и охлаждане е важна за безопасното разположение на сървърите. "Софтуер за центрове за данни StruxureWare попада именно в тази категория за високоехнологични и интелигентни DCIM приложения.”

  Овладяване на увеличаващата се сложност на IT средите
  В допълнение, софтуерът за центрове за данни StruxureWare по уникален начин се интегрира с водещите платформи за управление на виртуални среди (напр., VMware ® Vsphere™ и Microsoft ® System Centre Virtual Machine Manager) и осигурява възможности за вградена автоматизация на реакцията. Това означава, че виртуалните товари винаги имат изправна хост среда, а ако хост сървър е застрашен от прегряване или други проблеми, софтуерът може автоматично да премести динамичния товар преди рискът да е ескалирал.

  Също така са автоматизирани приложенията за работния процес, които позволяват на операторите да задават работни задачи, да резервират пространство, да проследяват състоянието и да извличат одитна пътека за цялостна видимост и история на цикъла на промяната, при добавяне или извеждане на оборудване. Освен това, има възможност за прецизно картофрафиране на плановете за сервизно обслужване в контекста на текущите работни процеси и състоянието на системите.

  Тези мощни възможности за интелигентно управление на инфраструктурата в центровете за данни (DCIM) могат да бъдат използвани от цялата система. В дългосрочен план, физическата инфраструктура за център за данни на Schneider Electric с вграден софтуер StruxureWare може да спестява на фирмите до 30 % от разходите, свързани с физическата инфраструктура на центъра за данни в продължение на 10 години, посредством оптимизирано управление на ресурсите и енергийното потребление. Като мениджър на производствен обект или център за данни, вече можете да добавите стратегическа бизнес стойност на вашия център за данни посредством енергийно ефективна експлоатационна готовност и доказана гъвкавост.