Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Най-после можете лесно да оправдаете стойността на вашите инвестиции в областта на сигурността

  Как да докажете, че вашето решение за управление на сигурността допринася за цялостния успех на бизнеса

  Днешният несигурен икономически климат изисква всяка корпоративна инвестиция да бъде подкрепена от солидна икономическа аргументация. Обосноваването на решенията за управление на сигурността не прави изключение, особено когато ръководителите очакват от специалистите по сигурността да докажат възвръщаемостта на инвестициите за сигурност (ROSI).

  Нови параметри на инвестициите за сигурност
  По-старите методи за изчисляване ROSI бяха сложни и се основават на цифри, получени от непотвърдени данни. По-реален начин да аргументирате инвестициите за сигурност е като организирате възвръщаемостта на инвестициите ROSI в три нива: ефективност на системата за сигурност, намаляване на рисковете и ефективност на бизнеса.

  1 Ефективност на системата за сигурност: Защита на хора и ресурси
  Първото ниво за ефективност на системата за сигурност се отнася до основната причина, поради която мениджърите инвестират в решения за управление на сигурността: за защита на хората и оборудването. Използват се общи и зрителни системи, като охранителните камери и устройства за контрол на достъпа. Организациите могат да реализират по-ниски капиталови разходи (CapEx) и по-ниски оперативни разходи (OpEx) чрез интегриране на тези разнородни технологии в една ИТ мрежа.

  Доказването на стойността на ефективността на самата система за сигурност е проблематично, защото фирмата не може да определи със сигурност дали просто липсват инциденти, или именно решението за сигурност възпрепятства възникването на потенциални инциденти. На базово ниво, ефективността на системата за сигурност осигурява безопасна бизнес среда.

  2 Намаляване на риска: Повишава непрекъснатостта на бизнес процесите
  Второто ниво е свързано с намаляване на рисковете, което хармонизира с целите на изпълнителното ръководство. Ръководителите, отговарящи за сигурността, определят вътрешните и външните рискове за бизнеса с въпроса: "Как ще се отрази финансово на организацията подсигуряването й срещу тези рискове? Този тип решение осигурява по-добра осведоменост за ситуациите, укрепва непрекъсваемостта на процесите и помага на организациите да избегнат финансовите последици от неочаквани инциденти.

  Schneider Electric™ помогна на водеща международна компания в областта на медицинските изследвания да намали риска, когато нови правителствени регулации заплашваха да нарушат съществуващите процеси. Управленският състав направи инвентар на веществата, обект на регулацията и проектира нови процеси, свързани с тяхната сигурност, осигурявайки защита за бизнеса и неговото съответствие с регулациите. След 30 месеца екипът реализира:

  > 30% по-малко време, необходимо за реагиране на събитие
  > 430% намаляване на лъжливите аларми
  > Съкращаване на разходите за персонал за охрана
  > По-ниски административни разходи за изготвяне на доклади за съответствие

  Задаването на парична стойност към намаляването на риска е възможно, защото повечето мениджъри могат лесно да определят количествено почасовия или дневен разход за престояване. Те могат, също така, да направят оценка на потенциалния финансов пасив в случай на възникване на инцидент.

  3 Ефективност на бизнеса: Подобряване на резултатите от дейността
  Най-високото ниво на възвръщаемост на инвестициите за сигурност (ROSI) е бизнес стойност, която отива по-далеч от сигурността - когато сигурността се превърне в съществен фактор за успеха на бизнеса, рентабилността и непрекъснатостта на процесите. Това се постига чрез определяне на начина, по който технологиите за сигурност може да добавят стойност, като направят основните процеси по-ефективни.

  Така например, Schneider Electric помогна на голяма фирма за производство на автомобили да реализира добавена бизнес стойност в завода си. Оптичните въртящи бариери на входа бяха интегрирани с устройства за контрол на достъпа на всяка поточна линия, за преброяване на работниците и осигуряване на идентификация в началото на деня. При отсъствие на квалифициран член на персонала от работното място, производствената линия не започва работа, благодарение на което се намалява риска от скъпи грешки и пропуски в качеството, и се гарантира гладкото протичане на процесите.

  С цел постигане на максимална възвръщаемост на инвестициите в сигурност (ROSI), от изключително значение е сигурността да стане съществена част от корпоративната култура. Когато хора, процеси и технологии работят заедно в умишлено проектирана симетрия, организациите достигат резултати, надхвърлящи оперативните ограничения.

  Schneider Electric има международен опит в областта на сигурността и доказано портфолио от успешно внедрени проекти и в трите нива на ROSI. Нашите решения за сигурност могат да интегрират много различни аспекти на сигурността в единна система. Произтичащият единен поглед върху цялата зона на действие на системата за сигурност осигурява действена информация в реално време, позволяваща по-добро вземане на решения и по-бърза реакция на събитията. За още по-висока добавена стойност, инфраструктурата за сигурност може лесно и ефективно да се интегрира с други системи за сградно управление, като например, системата за осветление, за енергиен мениджмънт, за управление на сградата, за управление на захранването, както и за управление на информационните системи.