Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Видими решения на невидими рискове

  Как нашето решение за мрежова защита ConneXium Ethernet свежда до минимум кибер заплахите за вашата система за управление

  Някога промишлените системи за мониторинг и контрол работеха като изолирани фирмени мрежи. С течение на времето, те еволюираха към открит модел с равноправен достъп. Потребителите усетиха предимството на по-бързия трансфер на данни, по-високата производителност и по-ниските разходи по собствеността. Въпреки това, новите отворени системи станаха чувствителни към проблемите на сигурността, подобни на тези, пред които са изправени персоналните компютри. Такива заплахи са вредните програми, вируси, претоварването в комуникациите, и в последно време, кибер атаките.

  Появата на зловредния софтуер Stuxnet показва, че системите за индустриален контрол могат да бъдат насочени към деактивиране или унищожаване на критични инфраструктурни ресурси. Такива заплахи променят правилата при проектиране и експлоатация на инсталации за мониторинг и управление, на всяко ниво, включително хардуер, софтуер и архитектура. Залозите са високи - последствията от кибер атака са скъпи, което води до продължителен престой, повреда на оборудване, опасност за персонала и много проблеми, свързани с процесите, като например продукти, които не са произведени според  спецификациите.

  Новото решение за мрежова защита ConneXium Ethernet премахва заплахите от зловреден софтуер
  Schneider Electric™ разработи гама от специализирани решения, които позволяват проектиране и поддръжка на стабилни системи за управление, които са едновременно високоефективни и сигурни. Гамата защитни стени (firewalls) от промишлен клас позволява създаването на зони с висока степен на сигурност в рамките на мрежите. Вътре в тези зони, комуникацията между вътрешните и външните устройства е строго контролирана, като допуска само разрешени устройства, услуги и комуникации.

  Защитните стени ConneXium Ethernet се инсталират лесно в базирана на Ethernet системна архитектура до устройството, на което искате да осигурите защита. Всяка защитна стена съдържа вътрешен и външен мрежов порт и възможност за рутер при инсталациите, където мрежовата схема на процесите - включително системите за индустриална автоматизация – е свързана към мрежата на завода.

  Защитните стени ConneXium Ethernet смекчават рисковете, свързани с отворената мрежа и спестяват на специалистите време и енергия, които да съсредоточат върху развитието на бизнеса.