Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Най-после опростяване и модернизация на системите за индустриално управление

  Услугите на Schneider Electric спомагат за елимиране на трудностите при модернизация

   

  Тъй като производствата в цял свят стават с течение на времето все по-стари, много от системите за управление наближават края на полезния си живот или просто не могат да осигурят ефективността и производителността, които са възможни с новите системи. За да бъдат в крак с конкуренцията, компаниите трябва да бъдат обновени към по-модерна технология.

  Предизвикателството на модернизацията
  Нуждата от модернизация е ясна за всички, но предизвикателството остава - как подобренията в цялата система могат да бъдат изпълнени, без да бъде застрашена непрекъснатостта на дейсностите и без да се инвестира твърде много капитал? Решението е по-лесно, отколкото изглежда в началото. Ангажирайки екипа от експерти и надеждни технически решения на Schneider Electric ™, модернизирането може да се превърне в най-ефективния начин за бързо подобряване на производителността на целия завод.

  Съобразеното с индивидуалните нужди решение спомага за намаляване на оперативните разходи
  С хиляди инсталирани навсякъде по света програмируеми логически контролери (PLC) и HMI интерфейси, системи SCADA, устройства за задвижване, входове / изходи (I / O) и мрежи, Schneider Electric предлага доказани и прозрачни услуги за модернизиране, предназначени за улесняване на надграждането на платформи за управление при минимален риск, минимални разходи и по график, който няма да повлияе на ежедневните дейности. Пътищата за цялостно обновяване се обезпечават с помощта на серия от инструменти и решения, в това число:

  • оценка на вашата инсталация,
  • услуги, свързани с проектиране и изпълнение,
  • поддръжка и резервни части,
  • услуги за обучение

  Надграждане без прекъсване на производствения процес
  Услугите за модернизиране, които Schneider Electric предлага, обхващат всяко ниво на платформата за управление на производството, включително хардуер, софтуер и мрежи. Ако във фабриката се използва онаследена система Modicon ™, с адаптери за бързо окабеляване, обектът може лесно да бъде надграден към мощния програмируем логически контролер Modicon Quantum или към най-новия високотехнологичен програмируем логически контролер Modicon 340, без да се подменя съществуващото окабеляване. Съществуващите приложения с релейно-контактна логика 984 могат да бъдат запазени чрез бързото им импортиране в мощната среда за програмиране на Unity ™ Pro. Цялата мрежа на фабриката може да бъде усъвършенствана чрез преминаване към мрежовия стандарт Ethernet или чрез свързване на други устройства към Modbus Plus чрез прокси модул.

  Ориентиран към бъдещето
  Тези средства и решения  за модернизация на системите от Schneider Electric вече се предлагат и могат да бъдат полезни за запазването на инвестициите за физически инфраструктури на фабриката за далечно бъдеще - без неприятни изненади. Всяко надграждане към най-съвременно ниво на ефективност и производителност днес влияе положително на целия жизнен цикъл на завода.