Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  PowerStruxure обединява разнородни елементи в решенията за захранване

  Вече можем да преодолеем ограниченията на традиционното управление на енергийното потребление

  Някога поддържането на висока надеждност на енергийната система, в съответствие с променящите се нормативни уредби по отношение на емисиите, както и намаляването на рисковете, свързани с нестабилните цени на енергията, е било почти невъзможно за постигане в икономически план. PowerStruxure™ дава възможност за поетапен, цялостен подход към управлението на енергийните системи, като предоставя решения за тези конкурентни цели.

  Изградени от хардуерни, комуникационни и софтуерни елементи, интегрираните решения PowerStruxure обединяват разнородни компоненти на енергийната инфраструктура, така че фирмите, които се нуждаят от надеждно и рентабилно захранване за един или няколко обекта да могат бързо да следят, анализират и контролират цялата си мрежа.

  Безупречно интегрираната технология в основата на решенията PowerStruxure, предоставя на управленския и на изпълнителния персонал персонализирани инструменти, от които се нуждаят за своевременни и ценово ефективни решения, свързани с енергийното потребление, без това да се отрази на надеждността или оперативната ефективност.

  Основните предимства са надеждност и адаптираност спрямо приложението
  PowerStruxure е високотехнологична продуктова група от интегрирани решения, цялостни и и напълно мащабируеми, което ги прави отличен избор както за изградени съоръжения, така и при ново строителство. Като част от нашата оферта EcoStruxure™, осигуряваща оптимизирани системи в цялото предприятие, с цел до 30% икономия на енергия, PowerStruxure внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и възможностите за реализиране на икономии. Механичните, електрическите и цифровите системи са модулни и оперативно съвместими, за повишена надеждност на захранването и повишена безопасност за персонала и оборудването. Решението осигурява и възможност за надграждане и по-ефективен мониторинг и контрол.

  Съвместимостта със системи на други производители е приоритетна, за по-лесна експлотация на съществуващите инвестиции и безпроблемно интегриране на модерна система за управление на захранването във вашето предприятие. Иновативният софтуер осигурява мощни функции за централизирано наблюдение, управление и анализ, с персонализирани приложения, използвани в точното време там, където е необходимо.

  По-ниски разходи, по-висока ефективност
  Тъй като решенията PowerStruxure осигуряват напълно интегрирани възможности за управление на захранването, с помощта на функциите за консолидиран мониторинг, анализ и отчитане, ще откриете разнообразни възможности за повишаване на ефективността и намаляване на разходите, каквито не можете да намерите, използвайки традиционните системи за управление на захранването.

  Някои от най-важните способности на PowerStruxure са:

  > Управление на ефективността на разходите и процесите: решенията PowerStruxure помагат на организациите да поддържат ниски разходи за захранване и да повишават оперативната ефективност посредством съпоставяне на процесите с цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на парникови газове, идентифициране и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на усилията за спестяване, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране на грешки в сметката за ток на ЕРП, ограничаване на неконтролирани разходи с под-фактуриране и договаряне на по-ниски тарифи от ЕРП, благодарение на възможностите за ограничаване на товара.

  > Управление на ресурсите: решенията PowerStruxure помагат на организациите да получат максимална производителност от ресурсите си чрез проверка на правилното функциониране на съоръженията, проактивна техническа поддръжка и предоставяне на информация, гарантираща, че  капацитетът на мрежата е оптимизиран за настоящите и планираните товари.

  > Управление на мрежата: решенията PowerStruxure подобряват надеждността на енергийната система чрез идентифициране на източниците на захранване с ниско качество, повишаване на нивото на експлоатационна готовност с резервиращи системи за захранване, както и чрез елиминиране на неяснотите при диагностициране на проблем.

  Гъвкави решения, които се адаптират към уникалните изисквания на бизнеса
  Освен че предлага предимствата на традиционните системи за управление на захранването, модулната концепция и гъвкавост на решенията PowerStruxure предоставят оптимизирани възможности за решаване на специфични за бизнеса предизвикателства. Така например, операторите в центровете за данни, поставени пред увеличаващо се енергийно потребление, могат да внедрят готови решения за управление на захранването, които включват способност за проверка и проследяване на ефективността на енегийното потребление (PUE), както и да решават въпроси, свързани например с поддръжката на батерията, промените във времето на автономна работа и интеграцията със системи за управление на гориво.

  Специалистите по съоръженията в медицински заведения могат да елиминират предполагащото известни неточности ръчно тестване на резервиращото захранване, да получават автоматични отчети „изправно/неизправно” в съответствие с действащите местни стандарти, както и да намалят общия риск и свързаните с него пасиви.

  Персоналът в административна сграда може да прогнозира потреблението на енергия по отношение на всички съответни драйвери, да установи критерии за енергийна ефективност за всяка сграда и да взема информирани решения за подобряване на финансовите показатели в цялото портфолио.

  За промишлени обекти, които искат да подобрят експлоатационната готовност и икономическата ефективност, PowerStruxure предоставя изключително важни информационни табла в реално време, в исторически аспект, и спрямо качеството на захранването, с функции за отчитане и управление, спомагащи за намаляване на рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания на ниво обект и предприятие.

  В свят, в който бизнесът не спира да търси конкурентно предимство, решенията PowerStruxure могат да осигурят именно предимството, което търсите вие.