Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Новини

  Новини

  Шнайдер Електрик намалява разходите в сградите и индустрията до 40% с решения за Енергийна Ефективност

  Капиталовите и оперативните разходи в сградите и индустрията могат да бъдат намалени до 40% чрез прилагане на мерки и изграждане на решения за енергийна ефективност. Възможностите за оптимизиране разходите, както и съвремените тенденции в енергийната ефективност бяха предмет на обсъждане на инвестиционния форум „Енергоефективни решения за строителството и индустрията”, организиран от Шнайдер Електрик със специалното участие на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), Национална Компания Индустриални Зони (НКИЗ), Камара за Енергийна Ефективност и Фасилити Оптимум България.

  „Целта ни е да съберем инвеститори, строителни и консултантски компании, държавни и финансови институции, като по този начин ще дадем възможност за успешно сътрудничество на всички заинтересовани страни в процеса. Чрез решенията за енергийна ефективност компаниите могат да правят повече използвайки по-малко от ресурсите на планетата. Това е изключително важно в условията на постоянно увеличаващата се необходимост от енергия в световен мащаб.” - заяви Андрю Слоун, управител на Шнайдер Електрик за България, Албания, Македония и Косово.

  Ангажиментът на държавните институции към темата беше подчертан от съветника по регионална политика и жилищни въпроси към МРРБ Димитър Стоянов, който откри тържествено форума.

  Костадин Сирлещов, председател на Камарата за Енергийна Ефективност очерта законодателната рамка и практическите проблеми свързани с реализирането на мерки за Енергийна Ефективност.

  Като основна финансираща институция за инвестиционни проекти свързани с енергийна ефективност ЕБВР бе представена от старши банкер Антон Кобаков. Той очерта дейността на банката за подкрепа на енергийната ефективност в България и изискванията към кандидатите за финансиране в рамките на Инициативата на ЕБВР за Устойчива Енергия. Бяха представени възможностите за финансиране по два основни проекта на банката – Българският фонд за Енергетика и Енергийни Икономии (ESCO) и Кредитната линия за Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия (BEERECL).

  Стратегията за изграждане на модерни и конкурентни индустриални зони, създаващи благоприятни условия за инвестиране в нова и непозната за инвеститорите бизнес среда, бе представена от изпълнителните директори на Национална Компания Индустриални Зони - Валери Андреев и Кирил Николов.

  Същността и ефективните ползи от фасилити мениджмънта бяха представени от Бисера Иванова – Изпълнителен директор на Фасилити Оптимум България и Заместник председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Тя подчерта ролята на фасилити мениджмънта за въвеждането на енергийно ефективните модели на управление в рамките на всеки сграден комплекс, както и конкретните ползи и икономии, които се реализират в различните дейности, протичащи в рамките на един сграден комплекс след намесата на специализираната фасилити мениджмънт компания и въвеждането от нея на принципите и правилата на енергийната ефективност.

  Специалистите по сградна автоматизация и енергийна ефективност на Шнайдер Електрик България Петър Георгиев и Димитър Белчев представиха добри практики за изграждане на енергийно ефективни решения за индустрията и строителството. Бяха показани работещи примери създадени в компанията, при които чрез активно отношение към мерките за енергийна ефективност могат да спестят до 30 % от капиталовите и 40% от разходите за поддръжка. Презентацията засeгна концепцията на Schneider Electric за анализ на жизненият цикъл на инвестицията в строителството, анализ на разходите, процеса на изграждане и експлоатация , както и решения за оптимизиране на тези разходи. Показаните примери се отнасят, както за изграждането на нови сгради, така и за обновяване на инсталациите в съществуващите такива.