• Default Alternative Text

  Решение за индустриална киберсигурност

  Default Alternative Text

  Предизвикателства

  Подобрена защита на кибернетичната сигурност

  - Възползвайте се от Индустриалния Интернет на нещата (IIoT) като внедрите инфраструктура с висока степен на отвореност, прозрачност и сигурност
  - Уверете се, че вашата система е безопасна и е защитена срещу вътрешни и външни заплахи, които могат да бъдат изключително скъпи
  • Решения

   Modicon M580 ePAC, заедно с Unity Pro, позволява на индустриалния Интернет от нещата (IIoT) чрез отворени, прозрачни и иновативни архитектури, позволяващи умни устройства, системи и хора да се свързват лесно по между си в условия на сигурност и висока степен на надеждност.
  • Конкурентно предложение

   • Achilles Level 2, сертификат по ISA, гарантира високо равнище на защита срещу атаки от зловреден, шпионски софтуер или специфични вируси, разработине за индустриални приложения.
   • Вградените асоциирани експлоатационни модули предоставят високо равнище на безопасност.
   • Проверка на целостта на вградения софтуер се провежда при всяко въвеждане в експлоатация.
   • Проверка за целостта на системата в реално време се извършват чрез няколко механизма, включени в система M580 ePAC

  Ползи

  • Служителка разглежда анализ на големи данни на компютър със сензорен екран, дигитална икономика.
   • Удостоверяването на потребители се позволява само на оторизирани потребители, които могат да се свържат и да модифицират приложението
  • Алтернативен текст по подразбиране
   • Вградените асоциирани експлоатационни режими на Modicon M580 гарантират високо равнище на сигурност
  • Алтернативен текст по подразбиране
   • Проверките за цялостност на вградения софтуер поддържат системата в състояние на безопасност и защитена от зловреден софтуер, шпионски софтуер или вируси