Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

   Отдалечени SCADA решения за води и отпадни води

   Default Alternative Text

   Предизвикателства

   Управление на Вашите отдалечени водни обекти 

   Критичната инфраструктура трябва да работи 24/7
   - Строги изисквания за отчетност
   Среди с тежки условия
   - Широкообхватно внедряване на обекти

   Телеметрия и SCADA за води и отпадни води

   Алтернативен текст по подразбиране
   • Решения

    • Регулаторно съответствие Интегрираният хардуер и софтуер осигурява одитна пътека
    • Надеждни и сигурни Диагностика и поддръжка за непрекъсната работа
    • Управление на енергията Регистриране на събития за оптимизиране на дейностите и спестяване на енергия
   • Ползи

    • Оптимизиране на дейностите и ефективността на отдалечените обекти
    • Минимизиране на риска за управление и експлоатация на отдалечени обекти
    • Намаляване на разходите по време на жизнения цикъл на отдалечените обекти
   • Разликата


     • Съответствие със стандартите SCADA
     • DNP3, WITS, IEC60870-5 протоколи 
     • Управление на отдалечени обекти с непостоянна комуникация при пълна надеждност и цялостност на данните
     • Интегрирани телеметрични решения 
     • Сертифицирани за среди с тежки условия
     • Ниско потребление на енергия
    1.  

   Ползи

   • Усмихнат техник използва таблет докато анализира сървър в голям център за данни
    • Автоматична синхронизация на базата данни за предотвратяване на загуба на данни
   • Алтернативен текст по подразбиране
    • Отдалечената конфигурация на вграден софтуер и програмиране намалява времето за поддръжка и осигурява централна видимост
   • Алтернативен текст по подразбиране
    • Енергоспестяващите режими позволяват на батерията да издържи по-дълго, като поддържат инфраструктурата за мониторинг работеща при прекъсвания на захранването