Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Отдалечени SCADA решения за нефт и газ

   • Прочетете

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Безжични инструменти за оптимизация на кладенци

     Решение, в което безжичните инструменти се интегрират с друг вид конвенционално оборудване, което предлага бърза за въвеждане в експлоатация съвременна и отлично оптимизирана система Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Изпитване, поддръжка и експлоатация на електронни флоу-компютри за газовата индустрия

     В тази бяла книга е представен общ преглед на актуалната флоу-компютърна технология и критериите за подбор Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     SCADA сигурност: Предизвикателства и решения

     Този доклад представя случая за подобряване на сигурността на системите SCADA. Той разглежда факторите, които са допринесли за нарастващата уязвимост на контролните системи и представя нови стандарти, създадени за да защитят критичната инфраструктура, включително използването на криптиране и удостоверяване за SCADA системи. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Опростени SCADA системи

     Тази бяла книга обсъжда различните компоненти, които се съдържат в една типична отдалечена SCADA система, експлоатационните предизвикателства, които са типични за тези видове системи и начините, по който са внедрени различните технологични предимства, за да развият ефективността на SCADA системата. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Оптимизиране на безжична Ethernet радио мрежа

     Следната дискусия помага да се отдели възприятието от реалността, като очертава разликата между посочените въздушни скорости и действителния пренос на данни в SCADA приложение. Представени са също и предложени стъпки за оптимизиране на безжични Ethernet радио мрежи, заедно с няколко реални примера. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Подобряване на експлоатацията на SCADA чрез използването на безжични инструменти

     Целта на този доклад е да разглежда конкретните начини, по които операторите могат плътно да интегрират безжични мрежи за инструменти със SCADA система и да реализират пълния потенциал от това интегрирано решение. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Съображения за проектиране и изпълнение за флоу компютри при измерването и контрол на газ

     Флоу компютърните инсталации могат да бъдат много комплексни и внимателното разглеждане на всички параметри ще гарантира успешна инсталация. Тази бяла книга : 

     - Дефинира електронния газ флоу компютър
     - Описва различни видове флоу компютърни приложения
     - Прави обзор на типична инсталация на флоу компютър
     - Обяснява детайлно енергийни системи, безжични инструменти и дистанционни I/O, дистанционни комуникации, събиране на данни и практики за калибрация. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Обяснение на Ethernet за SCADA системи

     Този доклад включва обяснение за прилагането на Ethernet приложения в комуникациите и архитектурата на SCADA системите. Прочетете повече
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Ефекти от атмосферното налягане върху измерването на газ

     Тази бяла книга обсъжда разликите между манометрите и сензорите за абсолютно налягане, методите за определяне на атмосферното налягане на локация и ефектите от атмосферното налягане върху точността на измерване. Прочетете повече
   • Научете

    Преодоляване на предизвикателствата пред измерванията на нефт и газ


    На високите ставки и замърсени, многофазни флуиди се отговаря с комбинация от специализирани хардуер и софтуер Прочетете повече

    Безжичните сензорни мрежи са в момент на бърз растеж


    Скоростното внедряване, ниската цена, лесната употреба правят безжичните мрежи най-бързо растящото продуктово направление в историята на Schneider Electric Научете повече
   • Гледайте

    • Общ преглед на отдалечена SCADA система

    • Нефт и газ: Решения за тръбопроводи от Schneider Electric

    • Безжично оборудване за устия на сондажи - телеметрия и отдалечени SCADA решения

    • Smart O&G- Schneider Electric - Телеметрия & Отдалечени SCADA решения