• Default Alternative Text

  Отдалечени SCADA решения за нефт и газ

  oil rigs

  Предизвикателства

  Управление на Вашите отдалечени нефтени и газови съоръжения 

  - 24/7 управление на критична инфраструктура.
  - Внедряване и управление на различни полеви устройства.
  - Строги изисквания за отчетност
  - Измерване на течности и газ.
  - Радио и разпределени комуникационни мрежи
  - Класификация на среди с тежки условия
  - Лесни за използване
  • Решения

   • Надеждно функциониране: Интегрирана диагностика и поддръжка за непрекъсната работа.
   • Оптимизация на активи: Специфични за индустрията решения за удължаване на жизнения цикъл на кладенци.
   • Безопасност и съответствие: Безжичен достъп до труднодостъпни точки за измерване.
  • Конкурентно предложение

   • Оптимизиране на производството на отдалечени обекти.
   • Минимизиране на риска за управление и експлоатация на отдалечени обекти
   • Минимизиране на разходите през жизнения цикъл на отдалечените обекти.
  • Диференциация

   • Интегрирани решения с радио, RTU, инструменти.
   • Ниско потребление на енергия
   • Сертифициране за среди с тежки условия.
   • Широки температурни диапазони.

  Ползи

  • газово оборудване на фона на дъждовни облаци и залез
   • Удължава производствения жизнен цикъл на кладенеца.
  • Изглед на доларова банкнота отблизо, енергийна ефективност
   • Намаляване на разходите за проектиране и внедряване.
  • Работник с таблет пред нефтена платформа, петрол и газ, докладване на устойчиво развитие, Интернет от нещата.
   • Подобрява видимостта и съответствието на процеса.