• Default Alternative Text

    Хибридна DCS система за индустриите за води/отпадни води

    • Съоръжение за обезсоляване на вода Вижте по какъв начин PlantStruxure PES Ви помага да управлявате своя процес за обезсоляване по начин, който е по-лесен, по интелигентен и по-енергийно ефективен.