Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain

   Хибридна процесна автоматизация за минно дело, металургична и добивна промишленост

   Coal mining with heavy equipment, mining industry.

   Предизвикателства

   Оптимизирайте своите производствени ресурси. Подбряване на устойчивото развитие. 


   Минното дело, металургията и добивът на минерали са енергоемки промишлени отрасли, които изискват полагане на много усилия във веригата на доставките и които трябва да се справят с предизвикателството да постигат по-големи резултати с по-малко средства.

   Управлявайте инвестицията си в рамките на жизнения цикъл на проекта

   Алтернативен текст по подразбиране
   • Решения

    PlantStruxure PES е разпределена система за управление (DCS) от следващо поколение за дигитализирано и следящо енергията съоръжение. PlantStruxure PES съчетава лекотата и отворената архитектура на PLC/SCADA с интеграцията, обединената база данни и диагностика с високата производителност на класическия DCS. Тя предлага изцяло интегриран софтуер и отворени Ethernet архитектури и доставя всичко, от което имате нужда, за да управлявате устойчиво, продуктивно и гъвкаво спрямо пазара съоръжение за минно дело, метали и минерали, от пълна проследяемост на процесите до внедрено електроенергийно управление;
    • Контрол и надзор, интегрирани в една среда
    • Енергия и управление на отпадъците
   • Конкурентно предложение

    • Дигитализирайте вашето съоръжение, за да предоставите ключови системни данни на разположение на вашите инженери
    • Ускорете времето за излизане на пазара с повишена стандартизация, която редуцира времето за инженеринг с до 25%
    • Приложете управление на вашите дейности чрез препратки в цялата система, които позволяват да се подобрят свързаните с производството решения
   • Диференциация

    • #1 в електроенергийното управление, с повече от 40 години опит в областта на минното дело, металургията и добива на материали
    • Един доставчик, от обекта до предприятието - от контролни устройства за енергозахранване и задвижване до софтуер за електроенергийно управление и оптимизация
    • Услугите за целия жизнен цикъл и инженерните инструменти редуцират общите разходи за собственост и общите разходи за инсталация
    • Иновация и съвместно разработване на специализирани решения
    • Отворената архитектура и обектните библиотеки помагат за прилагането на стандартите в множество зони на съоръжения и обекти.
    • Опциите за многобройни канали за снабдяване, които поддържат директни производители, производители на системни интегратори и производители на оригинално оборудване

   Ползи

   • Роторен багер на разсъмване в открит рудник, Гревенброх, Северен Рейн-Вестфалия, Германия, Европа, урбанизация, система за сградно управление, минна индустрия
    Редуциране на Вашите капиталови и експлоатационни разходи, като същевременно се гарантира качеството на продукта
    • Редуциране на времето и разходите за въвеждане в експлоатация до 30%
    • Стартиране на Вашия продукт в правилния момент без да срещнете каквито и да е затруднения на обекта
    • Гарантиране на почти 100% непрекъснатост на вашите дейности
   • Алтернативен текст по подразбиране
    Постигане на отлично равнище на експлоатация
    • Подобряване на експлоатационната ефективност до 30% чрез използване на Библиотека за усъвършенствано управление на процесите
    • Подобряване на видимостта по отношение на използването на енергия и по-добро енергийно управление чрез използване на Библиотеката за енергийно управление
   • Двама мъже с предпазни каски обсъждат информация в клипборд, консултации за устойчиво развитие
    • Разработени в резултат на дългогодишна експертиза свързана с решения, нашите библиотеки за усъвършенствано управление на процесите за рудодобив, минерали, метали, минно дело, производство на цимент, съхраняват предметни знания и помагат на кадрите с по-малко опит.