• Default Alternative Text

    Вграден модул за безопасност/ бутон / Контактор / Кат.4 PL е, SIL 3 / Категория по спиране 0