• Default Alternative Text

  Вграден модул за безопасност / бутон / Контактор / Кат.3 PL d, SIL 2 / Категория по спиране 0

  • Прочетете

   • Вграден защитен модул / Натискащ се бутон / Контактор / Кат.3 PL d SIL 2 / Категория по спиране 0 (Документ за решения относно защитните вериги)

    Архитектура за осигуряване на безопасност, сертифицирана от TÜV, включително описание на функцията и конструкцията, изчисляване на нивото на безопасност, електрическа схема и основни продуктови данни. Прочетете повече
   • Надеждност от Schneider Electric

    Библиотеки за осигуряване на надеждност на Schneider Electric 2016/04, съдържащи: библиотеки Sistema, библиотека VDMA (Версия=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) и документи на сертифицираното решение за защитни вериги с проект за изчисляване Sistema. Прочетете повече
   • Каталог: Решения за защитни вериги и защитни функции

    Ръководство за избор на цялостно решение за защитни вериги и описание на защитните функции. Прочетете повече
   • Каталог: Решения за оптимална безопасност на машините Preventa

    Каталог, включващ всички предложения на Schneider Electric за безопасност на машините, по продукти и решения. Включва:
    - Законодателство и стандарти, касаещи безопасността
    - Услуги, предоставяни от Schneider Electric Прочетете повече
   • Свалете инструмента SISTEMA

    Софтуерен инструмент за пълна безопасност, проектиран за оценка на машинните приложения. Свалете сега
  • Научете

   Ръководство за безопасност на машините


   Въвеждане на Наръчник, който осигурява актуална обективна информация в помощ на машиностроителите и потребителите за предоставяне на работниците на безопасни, законосъобразни и ефективни машини. Научете повече

   Функционална безопасност и внедряване на Директивата относно машините 2006/42/ЕО


   Открийте промените в стандартите за проектиране на управляващи системи, свързани с безопасността. Открийте разликите между EN ISO 13849-1 и EN 620 и уловете основните моменти, които машиностроителите трябва да имат предвид. Научете повече