Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Вграден модул за безопасност / бутон / Контактор / Кат.3 PL d, SIL 2 / Категория по спиране 0

   Default Alternative Text

   Проблемите във Вашия бизнес

   Съгласно Вашата оценка на риска, трябва да проектирате Вашата машина с функция за безопасност за аварийно спиране, за да постигнете съответствие с PL d EN/ISO 13849-1, SIL 2 EN/IEC 62061, и да отговорите на изискванията на валидното законодателство и стандарти, касаещи безопасността, което Ви дава възможност да получите СЕ маркировка. Трябва да ускорите и времеемкия процес на избор на оферта и създаване на документация. За да намалите времето до излизане на машината на пазара и да повишите рентабилността при създаването на спецификации на материалите, имате нужда от схеми на опроводяването и изчисления на надеждността на веригата за безопасност.

   Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на машината.

   Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
   • Решения

    • Това решение за аварийно спиране с вграден модул за безопасност предоставя ефективен начин за осигуряване на безопасност на машините. Вграденият модул за безопасност Modicon TM3 дава възможност за създаване на защитна верига.
    • Документацията осигурява: схема на опроводяването, принципна схема, обяснение на приложението и изчисления на надеждността на безопасността. Решението за защитна верига поддържа създаването на защитни архитектури с категория 3 PL d EN/ISO13849-1 и SIL 2 EN/IEC 62061 за функцията аварийно спиране.
    • Свързаната с безопасността функция спиране се инициира чрез задействане на бутон за аварийно спиране и служи за минимизиране на последствията от събития с щета. При задействане се отварят затворени контакти, което се детектира от модула за обработка, деактивират се изходи на защитни модули (категория по спиране 0 съгласно EN IEC 60204-1) и се прекъсва захранването на двигатели, свързани с контактори (K1 и K2). Двигателят се върти на свободен ход до пълно спиране.
   • Конкурентно предложение

    Решенията за защитни вериги са създадени за осигуряване на всички защитни функции на машината. Използването на решения за защитни вериги намалява времето, необходимо за създаване на защитни функции, и осигурява съответствие с изискванията за оценка на риска на машините. Решението за защитни вериги може да бъде модифицирано посредством продукти, подходящи за специфичните потребности на машината, което позволява използването му като шаблон при проектирането на защитни функции на машината, повишавайки ефективността при същевременно съкращаване на разходите. Всяко решение за защитни вериги съдържа:
    • Обяснение на архитектурата и защитната верига
    • Схема на опроводяването
    • Обяснение на изчисленията
    • Резултати от изчисленията
    • Сертификат на TUV
    • Проектен файл Sistema
   • Диференциация

    Решенията за защитни вериги са проектирани да минимизират сложността при реализацията на безопасността на машините. За всяка защитна функция на машината са налични готови или модифицируеми решения за клиенти, стремящи се към СЕ сертификация.