• Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

  Компактно и мащабируемо управление за конвейерни зони

  Алтернативен текст по подразбиране

  Проблемите във Вашия бизнес са уникални.

  За да поддържате удовлетвореността на клиентите, трябва да доставяте по-безопасни, по-гъвкави, по-ефективни машини с по-високо ниво на свързаност, с по-ниска себестойност и по-кратки срокове на доставка. Тестваните, валидирани, документирани архитектури (TVDA) могат да съдействат за бързото създаване на решения за автоматизация, от проектирането и конструирането на машината до монтажа и съставянето на документацията. Съкратете времето за проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация с тези гъвкави, функционално валидирани, готови архитектури.

  Нашите експерти ще Ви помагат през целия жизнен цикъл на машината.

  Илюстрация, Решения за жизнения цикъл на машините, промишлено производство, управление на машини.
  • Решения

   "Компактна архитектура /логически контролер M241 TVDA" е предназначена за високоефективно разширено зонално управление, изискващо координирано движение с честотни регулатори и до две синхронизирани серво оси, базирани на РТО технологията. Серво задвижванията опционално могат да работят в режими на управление на въртящия момент или позициониране по скорост. Системата включва защитна функция за аварийно спиране на системата или на устройство, като на ниво устройство се използва технологията безопасно изключване на въртяшия момент (STO). Вградената функционалност Ethernet WebVisu дава възможност за създаване на дефинирани от потребителя HTML-5 интернет страници в SoMachine, за уеб-базирана, неутрална по отношение на платформата визуализация.
  • Конкурентно предложение

   • Архитектура за високоефективно разширено зонално управление.
   • Гъвкави системи с възможност за разширяване, предназначени за създаване на икономични решения.
   • Откритост и гъвкавост с различни опции за свързаност.
   • Готови архитектури с предварително конфигурирани PLC и HMI проектни шаблони.
   • Изчерпателна документация на системата със списък на компонентите и схеми на опроводяването.
   • Device ModulesTM за бърза и лесна системна адаптация.
   • Един софтуерен пакет за настройване и поддържане на цялата система.
   • Вградени функции за визуализация, включващи неутрални по отношение на платформата, дефинирани от потребителя интернет страници.
   • Пълен дистанционен достъп за програмиране, управление и проследяване.
  • Диференциация

   • Уникални TVDA решения за минимизиране на усилията на всеки етап на процеса на разработване.
   • Готова архитектура с високо ниво на предварителна изграденост за бързо проектиране и настройване на системата за автоматизация.
   • Пълна оперативна съвместимост и високо ниво на надеждност на системата, благодарение на най-добрите в своя клас продукти на Schneider Electric и екстензивната функционална валидация на архитектурата.