Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text
   Предоставяне на цялостна информация относно електрическата система на Вашия център за данни.

   Енергиен Мониторинг StruxureWare™

   Предоставяне на цялостна информация относно електрическата система на Вашия център за данни.

   Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.

   Предизвикателства

   За да гарантирате, че вашата инфраструктура може да функционира надеждно, като същевременно минимизирате разходите за енергия и се възползвате в максимална степен от текущите си активи, имате нужда от система за енергиен мониторинг със задълбочени познания относно експлоатацията на вашата електрическа инфраструктура.
   • Решения

    Софтуерната платформа за енергиен мониторинг StruxureWare™ ви спестява пари, като помага на вашия екип бързо да идентифицира проблемните области. Свързва се безпроблемно с вашите електрически системи, като това предоставя ниво на информираност за цялото ви енергийно предприятие и на свой ред ви помага да изпълните своите финансови и оперативни цели.
   • Ползи

    Енергйния мониторинг StruxureWare™ е част от архитектура, която обединява захранване, центрове за данни, процеси и машини, сграден контрол и физическа сигурност, за да даде възможност на интелигентните решения за енергийно управление. Това ви позволява да оптимизирате енергийната ефективност в различни области на вашия бизнес.
   • Предимства

    • Централизирана система с разпределено управление, която оптимизира експлоатационните показатели на инсталациите.
    • Лесна за използване система с устойчива функционалност.
    • Функционалността на StruxureWare, която е независима от производителя на използваното оборудване, ви позволява поетапно да добавяте допълнителни приложения, докато дизайна "plug and play" гарантира, че приложенията безпроблемно ще се свързват едно с друго.
   Изглед отзад на търговец на фондовата борса, който се държи за главата и гледа в няколко компютърни екрана

   Приложения

   Софтуер за енергиен мониторинг, който помага да се увеличи надеждността на системата и да се оптимизира оперативната ефективност.

   Ползи

   • Човек има възможност да наблюдава софтуера за енергийно управление от таблет в сървърно помещение, да отчита устойчивото развитие, да управлява центъра за данни, Интернет на нещата.
     
    • Идентифициране и проследяване на надхвърлената мощност (напр. UPS, генератори, табла).
    • Идентифициране на изградените резервирани IT електрически вериги.
    • Идентифициране на нуждите за поддръжка на оборудването за електрозахранване.
   • Компютърен техник в сървърно помещение, дейности в център за данни.
     
    • Функциониране и регулярно документиране на тестове на електрическото оборудване.
    • Извършване на анализ на първопричините при събития възникнали в електроразпределителната система (частични и пълни прекъсвания), за спомагане на редуциране на вероятността от повтарящи се събития.
   • промишлен софтуер, мъж докосва екран, на който се демонстрират чертежи за център за данни
     
    • Бързо получаване на критични аларми от електрозахранващата система.
    • Исторически хронологичен преглед на критичните аларми за създаване на план за действие за разрешаване на проблемите.