• Default Alternative Text
    Позволява съществуването на гъвкав, управляем, надежден и ефективен център за данни.

    Блок за разпределение на захранването монтиран в рак