• Default Alternative Text
    Предварително сглобени системи за центрове за данни, тип всичко в едно, за инфраструктура до 100KW, включително електрозахранване, охлаждане, ракове и управление.

    Микро-центрове за данни