Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Business people looking at energy efficiency plans, field service

   Цялостни услуги за центрове за данни: План

   Man looking at architectural plans

   Challenges

   Чрез използването на нашата доказана методология и инструменти за автоматизация, ние предоставяме експертна помощ за вашия проект, за да определим оптималните разходи, критичността, работните характеристики, синхронизацията, съвместимостта с нормативните разпоредби или устойчивото развитие.

   Услуги по време на жизнения цикъл на центрове за данни

   Цялостни услуги за центрове за данни
   • Решения

    • Въвеждане на ключови параметри, които да контролират архитектурата на системата.
    • Разработване на концепция за системата.
    • Комбиниране на вашите желания и ограничения.
    • Определяне на изискванията за внедряване.
   • Предимства

    Използвайки нашата методология и инструменти за автоматизация, ние предоставяме експертно съдействие за Вашия проект, за да определим оптималните разходи, критичността, работните характеристики, синхронизацията, съвместимостта с нормативните разпоредби или устойчивото развитие.
   • Разграничаване

    • Опростете и съкратете процедурата за планиране и изпълнение с нашата богата колекция от референтни проекти. 
    • Приложете най-добрите практики, за да ограничите рисковете от времето за принудително спиране на нови и съществуващи центрове за данни.
    • Подход за цялостен жизнен цикъл оказва положително въздействие върху проекта и центъра за данни в хода на неговия жизнен цикъл.
   Алтернативен текст по подразбиране

   Приложения

   От Вашата физическа инфраструктура се очаква да съответства на работните характеристики на решението на Вашето съоръжение, дори с промяната на бизнес и IT изискванията. Това, което може да Ви помогне да постигнете целите си за разходи, експлоатационна наличност, ефективност и скорост на инсталация е разбиране на по-голямата картина относно жизнения цикъл на Вашия център за данни и всяка от неговите фази, както и основните задачи, капани и зависимости в управлението. 

   Ползи

   • Двама инженери обсъждат експлоатацията на център за данни
     
    • Изграждане спрямо изнесен код и спазване на действащите нормативни разпоредби
    • Възможности за устойчиво развитие
    • Планиране на локация
   • Мъж на средна възраст учи с цел продължаване на образованието си, устойчиво развитие.
     
    • Намаляване на разходите
    • Капиталови разходи спрямо оперативни разходи, възможности и анализи 
    • Онлайн компенсаторни инструменти и библиотека с референтни проекти
   • Алтернативен текст по подразбиране
     
    • Съдействие за справяне с бизнес и технически предизвикателства
    • Ефективност, размер и възможност за планиране на IT помещение, захранване, охлаждане, управление на инфраструктурата на център за данни (DCIM)   и физическа сигурност