Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Two physicians reviewing big data analytics, facility management software.
    Опитните специалисти за управление на проекти координират инсталацията чрез интеграция, за да завършвате проектите си навреме и в рамките на бюджета.

    Цялостни услуги за центрове за данни: Изграждане

    Data Center Technicians installing parts into the console, data center management, data center solutions.

    Предизвикателства

    Завършването навремен и в границите на бюджета е с най-висока степен на важност за операторите на центрове на данни. От основния монтаж, интеграцията, въвеждането в експлоатация и пусковите работи до управлението на проекти на обект съществува необходимост от систематични подходи за намаляване на рисковете и ограничаване на разходите.

    Услуги по време на жизнения цикъл на център за данни

    Цялостни услуги за центрове за данни
    • Умения

      • Възползвайте се от експертизата за инженеринг на решения, получена в резултат на години опит проектиране и изграждане на комплексни инфраструктурни решения.
      • Уверете се, че Вашето оборудване е конфигурирано за оптимални работни характеристики, като Ви спестява време и пари и удължава живота на вашето хардуерно решение.
      • Изберете само услугите за изграждане, от които имате нужда, с помощта на структуриран подход
    • Ключови стойности

      • Елиминирайте рисковете, намалете времето за създаване и редуцирайте общите разходи с помощта на нашия систематичен и доказан подход за създаване на центрове за данни.
      • Извършете мониторинг и управление на всеки един компонент от раковете към редовете и от редовете към помещението с помощта на нашия интегриран софтуер.
    • Нашите предимства

      • Нашите специалисти ежедневно проектират физическа инфраструктура за центрове на данни: от рака до помещението и от помещението към редовете.
      • Schneider Electric има глобално партньорство със сертифицирани специалисти по инсталацията и внедряването.
      • Schneider Electric представлява Вас (собствениците) по време на целия процес на създаване.
      • Нашият срок за изпълнение може да бъде до 6 месеца за цялостно завършване.
    Алтернативен текст по подразбиране

    Приложения

    От Вашата инженерна инфраструктура се очаква да съответства на работните характеристики на решението на Вашето съоръжение, дори с промяната на бизнес и IT изискванията. Това, което може да Ви помогне да постигнете целите си за разходи, възможности, ефективност и скорост на инсталация е поглед върху цялата картина на жизнения цикъл на Вашия център за данни и всяка от неговите фази, както и поглед върху ключовите за управлението задачи, капани и зависимости.

    Ползи

    • В помещение на център за данни, решения за данни, управление на центрове за данни
      • Управление на проекта във всяка стъпка
      • Управление на инсталация и монтаж 
      • Координация на обект
      • Строителна координация 
      • Въвеждане в експлоатация
    • Двама инженери обсъждат експлоатацията на център за данни
      • Управление на ресурси 
      • Управление на рискове 
      • Оптимизиране на графика
      • Намалени разходите на обекта
    • IT техник със своя таблет използва софтуер за фасилити мениджмънт
      • Възможност за разрешаване на бизнес и технически предизвикателства
      • Надзор 
      • Управление на софтуер за инфраструктурата на центрове за данни (DCIM) 
      • Хардуерна интеграция 
      • Техническо обучение