• Default Alternative Text

  Управление на инфраструктурата на център за данни (DCIM)

  Решения за интегриран софтуер, измерване, мониторинг на средата и защита на захранването, охлаждането и IT помещението.

  • Повишаване на енергийната ефективност в Кардифски университет

   Главният технически директор на Университета - Хю Бийди, обяснява по какъв начин DCIM анализа направиха възможен процеса за постоянно подобрение на ефективността на енергийното потребление (PUE), който управлява разходите за охлаждане и намалява наполовина разходите за електроенергия на центровете за данни.

  • Медицинският център на Масачузетския университет избира StruxureWare за центрове за данни

   Технологията е постоянно променяща се, високо-скоростна и комплексна. Как може всяка организация да се справи? Отговорът се крие в гъвкав, адаптируем и адаптивен софтуер за управление на център за данни.

   Научете повече
   Technician in Data Center Server Room, data center operations.
  • Busan Bank в Корея реализира високо-оптимизиран и енергийно-ефективен център за данни

   Busan Bank намира софтуерния пакет StruxureWare за центрове за данни за иновативно решение, което да им помогне да балансират експлоатационните разходи по дейността с изискванията за поддръжка на възможностите на центъра за данни.

   Научете повече
   Default Alternative Text
  • Справяне с енергийното предизвикателство в Global Foundries

   Нарастващите изисквания на бизнеса означава средата на центъра за данни да става все по-комплексна, с разширени възможности, конвергирани системи и значително увеличение на използването на енергия.

   Научете повече
   server racks in a server room, big data analytics
  • Bangkok Insurance използва решение за управление на център за данни

   В застрахователната индустрия конкуренцията е изключително висока по отношение на продуктите и видовете нови услуги, а данните са ключов фактор за превръщането Ви в лидер в този отрасъл.

   Научете повече
   Default Alternative Text
  • Отвъд дигиталната болница

   Mercy Health е съвременна организация в областта на здравеопазването, която си партнира със Schneider Electric за всички нужди на Mercy Health във връзка с техния център за данни през последните шест години. Центърът за данни на Schneider Electric ориентиран към бизнеса и към бъдещето, позволи на Mercy да промени своя бизнес модел от болница, поддържана от център за данни към система за центрове за данни, която поддържа болници.

  • Съвременен център за данни

   Когато Технологичния център на Microsoft взе решение да инсталира нов център за данни в тяхния съвременен център за обучение и иновации в Париж, те се обърнаха към Schneider Electric, за да предоставим най-енергийно ефективните и крайно достъпни решения за центрове за данни на пазара, всяко едно от които подкрепено с поддръжка от най-висок клас.