• Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Преносими водни и въздушни охладителни модули, които подобряват отпечатъка и влиянието на центъра за данни върху околната среда.

    Модул за охлаждане

    • Chico's: Преносимо енергозахранване за центрове за данни Можете да научите по какъв начин решението на Schneider Electric за модулен център за данни помага на центъра за данни на Chico's да бъде по-добре ориентиран към бизнеса и към бъдещето.