Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text
   Изберете най-ефективнте решения за защитни вериги за Вашата машина

   Защитна функция за аварийно спиране

   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Функцията за аварийно спиране се използва за привеждане на машината в безопасно работно състояние за възможно най-кратък период от време, без нараняване на хора, повреждане на машината или на околната среда. Съществуват три метода на спиране: категория на спиране 0, категория на спиране 1 и категория на спиране 2. Те се определят от оценката на риска и функционалните изисквания на машината. EN ISO 13850 (бивш EN 418) указва функционалните изисквания и принципите на проектиране на устройства за аварийно спиране.
   Алтернативен текст по подразбиране

   Функция за безопасност за аварийно спиране

   Изберете най-ефективните решения за вериги за безопасност за Вашата машина.