• Default Alternative Text
  Цялостни от край до край мрежови и свързани инфраструктурни решения за сгради и центрове за данни.

  Мрежова свързаност

  • Actassi мрежова свързаност Мрежа и свързаност на инфраструктурата на сгради и центрове за данни
   Работещи техници в център за данни, IT бизнес, експлоатация на център за данни

   Предизвикателства

   Мрежите са критични за Вашия бизнес. Имате нужда от пълен пакет от сктруктурни кабелни системи, които дават възможност за надграждане и лесни за инсталиране.