• Default Alternative Text

  Решения за автоматизация на хибридни процеси

  PlantStruxure PES, система за управление от следващо поколение, за дигитализиран и енергийно ефективен завод.

  • Съоръжение за обезсоляване на вода

   Вижте по какъв начин PlantStruxure PES Ви помага да управлявате своя процес за обезсоляване по начин, който е по-лесен, по интелигентен и по-енергийно ефективен.

  • Млекопреработвателно съоръжение

   Вижте по какъв начин PlantStruxure PES Ви помага да управлявате своя млекопреработвателен процес по начин, който е по-лесен, по интелигентен и по-енергийно ефективен.

  • Циментов завод

   Вижте как PlantStruxure PES Ви помага да управлявате своя процес за циментопроизводство по начин, който е по-лесен, по-умен и по-енергийно ефективен.

  • Иновативна система за управление

   Жан-Паскал Трикуар има удоволствието да представи PlantStruxure Process Expert System, която помага на Вашето съоръжение да постигне по-голяма енергийна и оперативна ефективност.

   Алтернативен текст по подразбиране

   Предизвикателства

   Имаше момент, в който всички ръководители на компании имаха един и същи въпрос като приоритет в дневния ред: Как можем да произвеждаме и да продаваме повече? Времената обаче се промениха, а заедно с тях се промени и този въпрос. Днес имате нужда да знаете как да доставите повече, като потребявате по-малко енергия, по-малко суровини и с по-ниски капиталови и оперативни разходи.

   Защо да работите с Schneider Electric?

   • Алтернативен текст по подразбиране Не можете да изберете между PLC/SCADA или DCS? Вече не е необходимо. Нашите РСУ за хибридни инсдустрии, включително хранително-вкусовата промишленост, водоснабдяване, цимент, добив на метали и минно дело, комбинират енергийните данни и данните за процесите в една обща платформа, като предоставяте последователен контрол в реално време и експлоатационен интерфейс.
   • Алтернативен текст по подразбиране Иновативната контролна система, проектирана за реалността на съвременното производство. Дигитализирайте вашето съоръжение, за да предоставите ключови системни данни на разположение на вашите инженери. Ускорете времето за излизане на пазара с повишена стандартизация, която редуцира времето за инженеринг с до 25%. Приложете управление на вашите дейности чрез препратки в цялата система, които позволяват да се подобрят свързаните с производството решения.

   Факти

   • Алтернативен текст по подразбиране PlantStruxure PES предоставя цялостна софтуерна среда за проектиране, експлоатация и поддръжка на съоръжения, която прави вашата автоматизационна система по-лесна за употреба.
   • Алтернативен текст по подразбиране PlantStruxure PES е поддържана във всяка фаза от жизнения цикъл на вашето съоръжение, чрез комплекс от цялостни услуги, предоставяни от нашите центрове за поддръжка по цял свят.
   • Алтернативен текст по подразбиране PlantStruxure PES автоматизира активния енергиен мениджмънт във вашия процес чрез комбиниране на данните за енергията и процесите в една обща система.
   • Алтернативен текст по подразбиране Силната интеграция между основните компоненти на PlantStruxure PES позволява на разработчиците да извършват бърза конфигурация като паралелните инженерни възможности позволяват работното натоварване за разработването на дадено приложение да бъде споделено между няколко екипа.
   • Алтернативен текст по подразбиране PlantStr:uxure PES редуцира сроковете, разходите и риска, с който е свързано разработването на вашия проект, с предварително дефинирани и разширяеми обектни библиотеки за специфични приложения и пазари.
   • Алтернативен текст по подразбиране С PlantStruxure PES, правилното лице получава правилната информация в точния момент, така че да може по-бързо да бъде извършена диагностика и да се разрешат конкретните проблеми.