• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

  Управление на подемни съоръжения

  Направете управлението на подемно оборудване и Вашия бизнес по-интелигентни

  • Оптимизирани решения за подемни съоръжения

   Как да намалите престоите и да съкратите времето за техническо обслужване на Вашите подемни съоръжения и как да откриете индивидуализираните решения за безопасност на Schneider Electric. Нашите експерти Ви направляват през джунглата от норми и стандарти, за да можете да се фокусирате върху проектирането на Вашите машини.

  • Безжично дистанционно управление за подемни съоръжения

   Открийте как чрез тази нова безжична система Harmony eXLhoist Schneider Electric осигурява интуитивно управление на кранове с една ръка, като същевременно повишава нивото на безопасност.

   Замъглена фигура на мъж, който се движи към предмет над него, промишлена автоматизация, подемни машини, машинно управление.

   Предизвикателства

   Независимо от Вашия фокус - промишлени или строителни, пристанищни кранове или кулокранове, като производител на подемни машини и кранове Вие търсите иновативни начини за проектиране и изграждане на по-интелигентни кранови системи, които отговарят на нормите и стандартите за безопасност.
   Портални кранове в промишлен завод, подемни съоръжения, промишлена автоматизация, управление на машини.

   Решения за по-интелигентни кранове и подемно оборудване

   Защо да работите с Schneider Electric?

   • Алтернативен текст по подразбиране Вашият партньор за по-интелигентни решения за подемно оборудване С повече от 70 години опит в системите за управление на подемни съоръжения и кранове, Schneider Electric Ви помага по-бързо да създавате по-ефективни, свързани и гъвкави кранове с по-ниска себестойност.
   • Икона графика нагоре MachineStruxure Решението за автоматизация MachineStruxure съдейства за по-бързото създаване на по-интелигентни машини и оборудване, за да направи Вашия бизнес по-ефективен, рентабилен и устойчив.