Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   ГОТОВИ ПРОЕКТИ "ДО КЛЮЧ"

  Default Alternative Text

  Предизвикателства пред индустриалните проекти

  Повишеното ниво на сложност, отдалечеността и по-стриктният контрол на разходите изискват наличито на глобален доставчик, който разбира местните потребности и може да постигне успех дори без оптимална инфраструктура.

  Проекти и услуги - жизнен цикъл

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Професионални услуги без аналог на Schneider Electric:
    
   • Управление на проекти, от участието в тръжната процедура до изпълнението.
   • Инженерни дейности: Електроразпределение, системи за автоматизация, ИТ, наблюдение и сградна автоматизация
   • Системна интеграция: Софтуер за автоматизация, производство и предприятия.
   • Консултантски услуги: Интеграция на данни, моделиране, проектиране и симулиране, кибер сигурност.
   • Координация и интеграция на външни доставчици и изпълнители.
   • Управление на международни проекти.
  • Ползи

   Не можете да си позволите никакви усложнения, затова ние опростяваме процеса, като координираме доставчиците, прилагаме изискуемите международни стандарти и интегрираме приложения и системи. Schneider Electric дава сигурност на Вашите нови проекти и опции за разширяване в сложни среди.
  • Разликата

   • Глобална координация и локално присъствие.
   • Водеща роля в областта на енергията и инфраструктурата, промишлените процеси, сградната автоматизация, центровете за данни и мрежите.
   • Експрертна поддръжка чрез нашите глобални приложни центрове за минното дело, минералите и металите.
   • Множество проекти и центрове за изпълнение.

  Ползи

  • Циментов завод през нощта, производство на цимент.

   По-добри резултати при разработването на предизвикателен проект.

  • Инженер с цифров таблет, стоящ пред соларни панели, управление на енергията.

   Опростено управление на проектите в резултат от работата с един доставчик.

  • Архитект, чертаещ планове, отчетност в областта на устойчивото развитие

   По-добра координация на глобалните проекти.