Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИ

   Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

   Цялостни, интегрирани решения

   Минните инсталации имат нужда от решения за управление, които изискват минимални усилия за проектиране и внедряване, оптимизират проектните разходи, съкращават оперативните разходи и съдействат за оптимизиране на техническото обслужване.
   • Решения

    • Надзор и контрол 
    • Разпределено управление 
    • Хибридно управление 
    • Контролери на автоматизацията 
    • Интелигентно управление за двигатели
   • Конкурентно предложение

    Schneider Electric предоставя гъвкави и адаптируеми интегрирани решения за управление на процеси, машини и двигатели, които са в съответствие с характеристиките и изискванията на Вашите специфични приложения.
   • Диференциация

    • Един доставчик за приложения - от простата машинна автоматизация до непрекъснатото управление на процесите.
    • Безпроблемно интегриране на управлението на процеси, управлението на двигатели и управлението на енергията.
    • Просто проектиране и експлоатация.
    • Лесна поддръжка
    • Просто въвеждане на модификации, усъвършенстване и разширяване.
    • Лесно взаимодействие с други системи, като MES и управление на енергията.

   Ползи

   • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
    Повишаване на производителността на завода. Опростяване и намаляване на разходите чрез стандартизация.
   • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
    Лесна поддръжка.
   • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
    Лесна модификация и разширяване.