• Default Alternative Text

    моделиране и обучение на операторите

    Cement factory at night, cement production.

    Обучи и задръж

    Привличането на млади специалисти за запълване на празнината, създадена поради застаряването на работната сила, изисква нови и иновативни решения за управление и предаване на познания. Също така трябва да се намерят начини за мобилизиране и мотивиране на вече наетите служители.
    • Решения

      • High Fidelity Operator Training Simulation представлява платформа, която имитира процесите в действителен завод за обработка на минерали и прилага системи за управление и операторски графики, каквито се използват в заводите, за да осигури възможно най-реалистичен опит при обучение.
      • Решението Immersive Virtual Reality предоставя правдоподобна триизмерна среда за обучение, изпитване и моделиране на процеси. То осигурява и обучение и моделиране на процедурите за безопасност в завода, дори при отдалечени или труднодостъпни места.
    • Ползи

      Операторите могат да научат повече за минути в среда на обучение на тренажор, отколкото за часове на инструктаж. Решението може да се използва и за обучение през целия жизнен цикъл на завода:

      • Конструиране и проектиране
      • Контролни проверки
      • Оперативно обучение
      • Обучение по въпросите на техническото обслужване и безопасността
    • Преимущества

      • С възможност за разширяване - от обучение относно оборудването до подробна обиколка из целия завод
      • Напълно разработено и поддържано от Schneider Electric решение, осигуряващо адаптация към специфичните потребности на потребителя.

    Ползи

    • Усмихнат мъж с каска с фенерче и работен гащеризон, системна интеграция
      • Използване на реалистична среда за обучение с цел оптимизирано представяне на съдържанието 
      • Обучаване на персонала за бързи и правилни реакции в стресови ситуации.
    • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
      • Придобиване и практикуване на умения за рядко изпълнявани, но критични задачи, свързани с безопасността, като аварийно изключване. 
      • Оптимизиране на предаването на умения от офлайн среди за обучение в работната среда.
    • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
      • Получаване на надеждна и точна оценка на експлоатационните процедури и ефективността на отделните оператори. 
      • Максимизиране на обучението и комуникациите в екип, в командната зала и в полеви условия; по смени и по дейности.