Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Енергийна ефективност и устойчиво развитие

   Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

   Управление на енергията в минната индустрия

   Минните компании трябва да идентифицират възможности за повишаване на енергийната ефективност, като използват ограничени човешки и финансови ресурси.

   Устойчиво развитие на енергията - жизнен цикъл

   Жизнен цикъл на управлението на енергията, илюстрация, вода и отпадна вода, управление на водата, енергийна ефективност и оптимизация на процесите
   • Решения

    Подход за непрекъснато управление на енергията и устойчиво развитие:
    • Дефиниране на стратегия
    • Доставки
    • Управление (надеждност и измерване на захранването)
    • Оптимизация (усъвършенстване на процесите, енергийни проекти)
    • Производителност (измерване и съставяне на отчети)
   • Ползи

    Ефективното управление на енергията започва и завършва със стратегия. Целите за енергийна ефективност и устойчиво развитие могат да бъдат постигнати и надвишени чрез непрекъснати действия и програми.

    Обединявайки експертните познания за процесите с ноу-хауто в областта на управлението на енергията, ние можем да помогнем на компаниите да разкрият пълния потенциал на енергоспестяването.
   • Нашето предимство

    Като глобален лидер в технологиите за енергийна ефективност и услугите за устойчиво развитие, ние предоставяме цялостно решение, което ни дава голяма преднина пред конкурентите и което интегрира стратегия, технология и възможности за реализация на комплексни програми.

   Ползи

   • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
    Идентифициране и прилагане на възможности за оптимизация на енергията с цел ефективно енергоспестяване
   • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
    Съкращаване на времето за набиране на данни, анализ и съставяне на отчети
   • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
    Интегриране на глобални екологични, икономически и социални инициативи за устойчиво развитие в една програма