Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Управление и мониторинг на активите

   Бизнесмен с фотоапарат в ръка, за да направи снимка, на бял фон - 64567 :  shutterstock, машинно управление, управление на енергията, минна индустрия

   Управление на активите в минното дело

   Днес минните компании трябва да максимизират живота и производителността на активите чрез нови най-добри практики, като комплексно техническо обслужване на производството, които съдействат за получаване на максимума от капиталовите инвестиции.
   • Оползотворяване на активите в минното дело

    Вижте как решението за оползотворяване на активите в минното дело на Schneider Electric съдейства за намаляване на разходите за техническо обслужване и себестойността на тон.

    • Решения

     • Мониторингът и управлението на състоянието е решение, което набира и анализира в реално време диагностични данни от всички производствени активи на завода. То инициира подходящи действия за подобряване на общата производителност на активите и управление на съответните операции и дейностите по конструиране и техническо обслужване.
     • Прогностичният анализ предлага платформа за непрекъснат мониторинг на производителността на активите в реално време.
     • Инструментите за оценка на производителността осъществяват контекстуален анализ в реално време на общата ефективност и престоите на оборудването.
    • Основни ползи

     Нашето цялостно решение за управление на активите инициира действия, които подобряват общата ефективност на активите и подпомагат управлението на свързаните с тях операции, като дейностите по конструиране и техническо обслужване.
    • Преимущества

     • Напълно интегриран подход за оценка на производителността на активите, мониторинг на състоянието и прогностичен анализ
     • Уникални, авагардни алгоритми за прогнозиране, идентифициращи и най-малките промени в системното поведение, които често пъти са знаци за ранно предупреждение относно проблеми с производителността и изправността на оборудването

    Ползи

    • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
     • Предотвратяване на проблеми с оборудването 
     • Идентификация на активи с незадоволителни характеристики
    • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
     • Съкращаване на непланираните престои 
     • Намаляване на разходите за техническо обслужване
    • Работник в мина с пълни шепи с въглища, минна индустрия, обработка на минерали
     • Повишаване на експлоатационната готовност и надеждността 
     • Удължаване на експлоатационния срок на оборудването.