Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

   Усъвършенствано управление и оптимизация на процесите

   Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

   Предизвикателства

   Когато базисните решения за управление вече не са достатъчни

   Сложните енергоемки и фондоемки процеси, като тези в минното дело, изискват усъвършенствани решения за управление, които могат да максимизират ефективността и да оптимизират потреблението на ресурси (електроенергия и гориво), дори в най-тежки условия.

   • Решение

    Advanced Process Control (APC) представлява софтуерен инструмент за набиране на информация от технологични и полеви устройства (чрез контролни, исторически и управляващи системи) и прилагане на подходяща стратегия за управление съобразно технологичните изисквания с цел определяне на оптимизирани контролни точки за постигане на най-висока ефективност на системата. APC стратегиите могат да се прилагат с ограничения и да служат за разрешаване на противоречащи си технологични цели.

   Ползи

   • Циментов завод през нощта, производство на цимент.
    Оптимизирано енергопотребление
   • Инсталация за сондиране и добив на газ, нефт и газ, минна индустрия
    По-малко емисии
    Спестяване на гориво
   • Техник с каска следи компютърни екрани в командна зала, софтуер за управление на съоръжения.
    По-малко изменения в параметрите на процесите