• Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИ

  Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

  Цялостни, интегрирани решения

  Съоръженията за металообработка имат нужда от решения за автоматизация, които изискват минимални усилия за проектиране и внедряване, оптимизират проектните разходи, съкращават оперативните разходи и съдействат за оптимизиране на техническото обслужване.
  • Решения

   • Надзор и контрол 
   • Разпределено управление 
   • Хибридно управление 
   • Контролери за автоматизация 
   • Интелигентно управление за двигатели
  • Конкурентно предложение

   Schneider Electric предоставя гъвкави и широко приложими, интегрирани решения за управление на процеси, машини и двигатели, които са в съответствие с характеристиките и изискванията на Вашите специфични условия на работа.
  • Диференциация

   • Един доставчик за приложения - от простата машинна автоматизация до непрекъснатото управление на процесите.
   • Безпроблемно интегриране на управлението на процеси, управлението на двигатели и управлението на енергията.
   • Просто проектиране и експлоатация.
   • Лесна поддръжка
   • Просто въвеждане на модификации, усъвършенстване и разширяване.
   • Лесно взаимодействие с други системи, като MES и управление на енергията.

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти
   Повишаване на производителността на предприятието
   Опростяване и намаляване на разходите чрез стандартизация.
  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали
   Лесна поддръжка
  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   Лесна модификация и разширяване.