• Default Alternative Text

  Мобилна работна сила

  Engineer in factory with clipboard

  Автоматизация на задачите, свързани с техническото обслужване, безопасността и опазването на околната среда

  Отказите на оборудването, злополуките и проблемите, свързани с околната среда, могат да се дължат на непроследяването на активи, които не са оборудвани с контролно-измервателни прибори, или на неидентифицирани по време на огледите проблеми.
  • Решения

   Системата за мобилна работна сила и подпомагане вземането на решения представлява конфигурируемо софтуерно приложение и надеждно мобилно хардуерно решение, което дава възможност за следене на работния процес, набиране на данни и общо управление на задачите, свързани със заводските операции, управлението на техническото обслужване, проследяването на производството и съответствието.
  • Конкурентно предложение

   Автоматизиране на проверките и прецизно следване на изискванията съгласно корпоративните стандарти и разпоредби, касаещи проверките на безопасността, техническото обслужване и опазването на околната среда.
  • Диференциация

   • Подходяща автоматична интеграция със софтуер на по-високо ниво (включително ERP)
   • Поставяне на времеви печати 
   • Стартиране и включване на специални процедури с измервателни устройства (инфрачервен термометър и т.н.) 
   • Интеграция с баркод четци и системи за радиочестотна идентификация (RFID)
   • Разширени функции

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти


   Мобилизиране на хора

  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали


   Стандартизация и по-добра проследимост

  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството


   Намаляване на човешките грешки