• Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

  Управление на активите на предприятия

  Специалист, извършващ контрол на листови продукти, обработка на минерали

  Управление и контрол на активите


  Организациите, които проследяват ръчно свързаните с активите си дейности и оборудване или които не разполагат с интегрирано решение за управление на активите на предприятието, могат да генерират значителна неефективност и ненужни разходи, без дори да осъзнават това.
  • Решение

   Решението за управление на активите на предприятия (УАП) на Schneider Electric представлява еднократен интегриран стопански процес, който е насочен към три ключови области:
   • Управление на техническото обслужване
   • Доставки
   • Управление на материалите/ резервните части/ инвентара
  • Възможност

   УАП предоставя интегрирано решение за управление, планиране и отчитане на техническото обслужване на движими и недвижими активи.
  • Преимущества

   УАП решение на световно ниво:
   • Доказано: 30-годишен опит
   • Доказано: повече от 900 клиентски инсталации по целия свят
   • Надеждно: изградено изцяло върху технология на Microsoft
   • Признато: наскоро, посочено като предпочитаното решение за УАП на Microsoft

  Ползи

  • Инженери в командна зала на металургичен завод, индустриална автоматизация, защитни продукти
   • Ефективно проследяване на работните процеси и работното време 
   • Осигуряване на пълна отчетност на работните процеси, труда и материалите
  • Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали
   • Подобряване на способността за управление на оборудването 
   • Подпомагане намаляването на нивото на запасите
  • Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството
   • Оптимизиране закупуването на материали и услуги 
   • Повишаване на ефективността на избора и преговорите за сключване на договори