Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Prefabricated Modular data centers

   Using the Google paradigm to make things easier for data center operators.

   Learn more
  • Business people looking at energy efficiency plans, field service

   Предварително изградени модулни центрове за данни

   Опростете инфраструктурата на вашия център за данни с предварително изградени модули.

   • Прочетете

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Бяла книга #163
     Цялостни модули за захранване и охлаждане за центрове за данни

     Стандартизираните, предварително монтирани и интегрирани модули за захранване и охлаждане на съоръжения за центрове за данни са минимум 60% по-бързи за пуск и предоставят съкращение на разходите от 13% или повече в сравнение с традиционната инфраструктура за захранване и охлаждане на центрове за данни. Модулите на съоръженията, посочени в индустрията на центъра за данни като контейнерни инсталации за захранване и охлаждане позволяват на дизайнерите на центровете за данни да променят своето мислене от манталитет за "строителство" към манталитет за стандартизирана "интеграция на обект". Тази бяла книга сравнява разходите за двата сценария, представя предимствата и недостатъците на всеки и идентифицира това кои са средите, в които най-добре може да се използва подхода за модул за съоръжения. Прочетете бяла книга # 163
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Бяла книга #164
     Анализ на общите разходи за собственост (TCO) на традиционен център за данни сравнен с мащабируем, предварително изграден център за данни

     Стандартизирани, мащабируеми, предварително монтирани и интегрирани съоръжения на модули за захранване и охлаждане за център за данни гарантират "общи разходи за собственост" (TCO) с 30% по-ниски от традиционно изградената инфраструктура за захранване и охлаждане на център за данни. Избягване на капацитет за надстрояване и мащабиране на проекта с хода на времето допринася за голям процент от общото съкращаване на разходите. Тази бяла книга гарантира количествен анализ на общите разходи за собственост (TCO) за двата вида архитектура и илюстрира основните водещи фактори за съкращаване на капиталовите и оперативните разходи чрез подобрената архитектура. Прочетете бяла книга # 164
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Бяла книга #165
     Видове предварително сглобени модулни системи за центрове за данни

     Системи или подсистеми за центрове за данни, които са предварително сглобени в завод, често биват описвани с помощта на термини като стандартно произведени, превозвани в контейнери, модулни, с релсова основа за лесно транспортиране (skid-based), от една точка на доставка PoD (point of delivery), мобилни, преносими, автономни, цялостни решения и други. Съществуват обаче основни разграничения между различните видове фабрично произведени блокове на пазара. Този доклад предлага стандартна терминология за категоризация на видовете предварително сглобени модулни системи за центрове, дефинира и сравнява техните ключови параметри и предоставя рамка за избор на най-подходящо решение, базирано на бизнес изискванията. Прочетете бяла книга # 165
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Бяла книга #166
     Практически съображения при внедряване на стандартно предварително сглобено оборудване за центрове за данни

     Внедряването на предварително сглобени модулни системи за центрове за данни е резултат от ясно изразените им ползи, в това число бързото им въвеждане в експлоатация, предвидимост, мащабируемост и (точни) разходи за жизнения цикъл. Процесът на тяхното пускане в експлоатация - от етапа на проектиране на центъра за данни, към подготовка на обекта, доставяне на оборудването и инсталацията му - е доста различен от този за традиционен център за данни. Този доклад представя практически съвети, ръководство и резултати, които мениджър на центъра за данни би трябвало да очаква по време на пусковия процес. Прочетете бяла книга # 166
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Проучване
     Изобретяването на "DartPoints Private Colo™"

     За много организации изборът между изграждане на частен център за данни и преместване в голямо съоръжение за колокация представлява компромисен избор. Частните центрове за данни са скъпи за изграждане и изискват прецизно предварително планиране. Колокацията до голям център за данни може да бъде по-евтино и да предоставя гъвкавост за растеж, но води до жертване на цялостен контрол. Прочетете "Изобретяването на DartPoints Private Colo™"
   • Научете

    Предварително сглобените модулни системи за център за данни позволяват на петролна компания да се справи във времето, с бюджетните ограничения и регулаторни изисквания


    Клиентите използват предварително изградените модулни системи за център за данни по различни причини, включително време за достигане до пазара, прогнозируеми разходи и време за изпълнение, помагат им да се справят със строгите изисквания за опазване на околната среда. Понякога клиентите предпочитат предварително изградените модулни системи поради всички тези причини взети заедно. Предварително сглобените модулни системи за център за данни позволяват на петролна компания да се справи във времето, с бюджетните ограничения и регулаторни изисквания

    Предварително изграден център за данни помага на авиационна компания да изпълни строги цели по отношение на срокове и ефективност


    Клиентите използват предварително изградени модули за център за данни по различни причини, включително време до пазара, прогнозируеми разходи и изпълнение и им помага да изпълнят строгите условия за опазване на околната среда. Понякога клиентите също така предпочитат предварително изградени модул поради всички тези причини. Предварително изграден център за данни помага на авиационна компания да изпълни строги цели по отношение на срокове и ефективност

    Автомобилна компания набира скорост с предварително изградените модулни системи за центрове за данни


    В наши дни в почти всяко едно предприятие времето до излизане на пазара е от съществена важност. Компаниите искат да пуснат новите продукти на пазара бързо, за да започнат да генерират приходи и да изплатят инвестицията, която са направили при разработването на продукта - като се надяват да получат и още повече под формата на печалба. Автомобилна компания набира скорост с предварително изграден модул център за данни

    Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително сглобени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


    Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително сглобени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Център за данни - калкулатор за оценка на инвестицията

    Инструмент за избор на референтен проект


    Разгледайте библиотеката на Schneider Electric с референтни проекти, за да сравните и изберете оптималния проект, който покрива нуждите на вашия център за данни. Инструмент за избор на референтен проект

    TradeOff инструменти


    Уеб-базирани приложения с лесни за използване интерфейси, проектирани за експлоатация в ранните фази на концепцията за центъра за данни и разработването на проекти. TradeOff инструменти
   • Гледайте

    • Общ преглед: Предварително изградени центрове данни от Schneider Electric

     Предсказуеми, гъвкави и бързи за използване, научете по какъв начин решенията за предварително изградени центрове данни на Schneider Electric могат да разрешат предизвикателствата пред бизнеса Ви, свързани с традиционните проекти на центрове за данни.
    • Предварително сглобените модулни системи за център за данни предоставят предсказуеми експлоатационни характеристики

     Високо равнище на интеграция заедно с фабричен монтаж и изпитания позволява на предварително сглобените модулни системи за център за данни на Schneider Electric да премахнат много от предположенията, свързани с работните характеристики на проектираните съоръжения.
    • Оборудване за центрове за данни на Ваше разположение: Предварително сглобени модули от Schneider Electric

     Разгледайте това, което ви предлагаме. Предварително сглобени IT и хидронични модули от Schneider Electric. Докато подготвяте Вашия обект, ние ще проектираме вашия център за данни и ще ви го доставим директно на място.
    • Предварително сглобени модулни решения: Иновативната технология, която води до промени в инфраструктурата на центъра за данни

     В това интервю с FStech (Financial Sector Technology /Финансово-технологичния сектор), Кевин Браун, Вицепрезидент на глобалната стратегия и технология за центрове за данни на Schneider Electric говори за промените в инфраструктурата на центровете за данни, причините стоящи зад разпространението на предварително изградените модулни системи за центрове за данни и причините, поради които тази иновативна технология ще трансформира индустрията за центъра за данни.
    • Предварителното изграждане означава ли центрове за данни с по-ниски разходи?

     Отчитането на общите разходи за изграждане на център за данни е комплексно уравнение, на което липсва базов комплект инструменти за сравняване на предварително изградени и традиционни версии. Предварителното изграждане обаче води до ползата от по-лесно проектиране, по-бързо изграждане с по-малко услуги на обекта и по-прогнозируеми работни характеристики.