• Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain
  Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в минната индустрия

  Безопасност на хората

  Открит лентов конвейер за полезни изкопаеми и минерали с двама работници близо до него, системна интеграция, минна индустрия, обработка на минерали

  Безопасност в минното дело

  Превръщането на безопасността в неразделна част от уравнението на производството и ефективността вече не е опция, а изискване. И всеки човек е отговорен за насърчаването на тази култура.
  Sirloin joint 3, съставяне на отчети за устойчивото развитие, система за сградна автоматизация

  Нашите решения за безопасността на хората

  Защо да работите с Schneider Electric?

  • Алтернативен текст по подразбиране Един доставчик за удовлетворяване на Вашите потребности, свързани с безопасността Schneider Electric Ви помага да се справите с голямо разнообразие от предизвикателства, касаещи безопасността на хората и оборудването.
  • Алтернативен текст по подразбиране Предоставяне на най-добрите в своя клас технологии От най-добрата технология за камери до най-авангардните системи за детекция на светкавици, Schneider Electric предоставя решения за защита на Вашите най-ценни активи.

  Факти

  • Алтернативен текст по подразбиране Пламналата дъга може да достигне температури до 30 000°F (16 600°C).
  • Синя икона с щепсел Всеки ден в САЩ възникват от 5 до 10 случая на злополуки вследствие на пламнала дъга.
  • Синя икона на светкавица Гръмотевични удари се наблюдават 40 до 50 пъти в секунда из целия свят.
  • Синя икона с каска Злополуките в мини и рудници са намалели драстично, благодарение на провеждането на проучвания, прилагането на подобрени технологии и програми за превенция.
  • Алтернативен текст по подразбиране Светкавицата може да проникне в мина с дълбочина 600 фута/180 метра и има достатъчна енергия, за да доведе до газова експлозия.
  • Алтернативен текст по подразбиране Средно, разходите за уреждане на искове за общи промишлени злополуки възлизат на 10 до 15 милиона щатски долара (САЩ).