• Default Alternative Text
  Получаване на максимума от хората, активите и производствените процеси.

  Ефективност на операциите

  Получаване на максимума от хората, активите и производствените процеси.

  Огромен кран, работещ в запрашена среда, минна индустрия

  Ефективността - постоянно предизвикателство

  Постоянният натиск за постигане на високи резултати в минната индустрия се допълва от непрекъснато нарастване на разходите, стареене, наличие на активи с по-ниски от очакваните характеристики и липса на опитни работници.
  минно съоръжение, минна индустрия

  Решения за оперативна ефективност

  Защо да работите със Schneider Electric

  • Алтернативен текст по подразбиране Най-добрата в своя клас производителност на активите От техническото обслужване до производителността на оборудването - ние оптимизираме общата ефективност на Вашите активи и удължаваме техния полезен живот.
  • Икона за интеграция Интегрирано технологично и електроразпределение Тотална проследимост на производството, благодарение на безпроблемната интеграция на управлението и електрическите системи.

  Факти

  • Алтернативен текст по подразбиране Стандартната ефективност на самомелеща мелница е само 5% или по-ниска.
  • Синя икона EcoXpert Повече от 75% от заводите за обработка на минерали продължават да използват базисни стратегии за управление.
  • Алтернативен текст по подразбиране Повече от 70% от енергията, необходима за обогатяване и обработка на руди, се потребява за разтрошаване и мелене.
  • Алтернативен текст по подразбиране Средната финансова загуба вследствие на загуба от производство при голям индицент, дължащ се на операторска грешка, може да надвиши 80 милиона щатски долара.
  • Синя икона, символизираща образование Промишлени експерти смятат, че придобиването на експертни познания от служител отнема 10,000 часа.
  • Синя икона с часовник Операторите могат да научат повече от няколкоминутно практическо обучение, отколкото от няколкочасова лекция.