• Default Alternative Text
  Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в металургията

  Безопасност на хората

  Металург, работещ до открита стоманодобивна електродъгова пещ в индустриална леярна, индустриална автоматизация, обработка на минерали

  Култура за безопасност

  Превръщането на безопасността в неразделна част от уравнението на производството и ефективността вече не е опция, а изискване. И всяко отделно лице в организацията е отговорно за насърчаване на тази култура.
  Sirloin joint 3, съставяне на отчети за устойчивото развитие, система за сградна автоматизация

  Нашите решения за безопасността на хората

  Защо да работите с Schneider Electric

  • Алтернативен текст по подразбиране Един доставчик за удовлетворяване на потребностите, свързани с безопасността Schneider Electric Ви помага да се справите с голямо разнообразие от предизвикателства, касаещи безопасността на хората и оборудването.
  • Алтернативен текст по подразбиране Предоставяне на най-добрите в своя клас технологии От най-добрата технология за камери до най-авангардните системи за детекция на светкавица, Schneider Electric предоставя решения за защита на Вашите най-ценни активи.

  Факти

  • Синя икона със сочеща надолу графика Честотата на възникване на травми с временна загуба на трудоспособност намаля от 5 случая през 2004 г. на 1.4 през 2012 г.
  • Алтернативен текст по подразбиране Пламналата дъга може да достигне температури до 30,000°F (16,600°C).
  • Синя икона с щепсел Всеки ден в САЩ възникват от 5 до 10 случая на злополуки вследствие на пламнала дъга.
  • Алтернативен текст по подразбиране Средно, разходите за уреждане на искове за общи промишлени злополуки възлизат на 10 до 15 милиона щатски долара (САЩ).