• Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

  Ефективност на операциите

  Обхващане на повечето хора, активи и производствени процеси

  Изливане на разтопена стомана в доменна пещ, обработка на минерали, система за изпълнение на производството

  Ефективност: Постоянно предизвикателство

  Натискът за постигане на високи резултати в металургията се допълва от постоянно нарастване на разходите, стареене на оборудването, наличие на активи с по-ниски от очакваните характеристики и липса на опитни работници.
  Оператор с каска следи компютърни екрани в командна зала, софтуер за управление на съоръжения.

  Решения за оперативна ефективност

  Защо да работите с Schneider Electric?

  • Алтернативен текст по подразбиране Най-добрият в своя клас пакет за управление на активите От техническото обслужване до производителността на оборудването, ние оптимизираме общата ефективност на Вашите активи и удължаваме техния полезен живот.
  • Икона за интеграция Интегрирано технологично и електроразпределение Тотална видимост на производството, благодарение на безпроблемната интеграция на управлението и електрическите системи.

  Факти

  • Алтернативен текст по подразбиране Металургичната индустрия изразходва повече от 15 милиарда щатски долара годишно за проучване и развитие и за усъвършенстване на производствените процеси.
  • Синя икона с часовник Средната цена на престой в металургичен комбинат е 2 милиона щатски долара на час.
  • Синя икона EcoXpert По-малко от 50% от индустрията използва някакви специализирани инструменти за управление на производството или техническото обслужване.
  • Синя икона с инструменти Разходите за техническо обслужване могат да съставляват до 15% от общите производствени разходи.