Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

  • Default Alternative Text

   Научете повече за Facility Insights

   • Източници

    • Sustainability consulting between two factory workers in bottling plant, food and beverage.

     Брошура
     Открийте услугите Facility Insights

     Днес управлението на обекти е нещо повече от това просто да се осигури безопасност и функционалност на конструкцията на сградите. То е свързано и със съкращаване на разходите, спестяване на време, осигуряване на комфорт и постигане на съответствие с нормативната уредба. В допълнение с намаляване на бюджетните разходи и засилване на тенденцията за постигане на повече с по-малко средства - всичко това налага ограничаване на грешките и превръща съвременното управление на обектите в истинско предизвикателство.

     Facility Insights е пакет от управлявани услуги, предоставяни от сертифицирани EcoXpert партньори.

     Прочетете брошурата
    • Default Alternative Text

     PDF презентация
     Въведение към услугите Facility Insights

     Услуги за повишаване на производителността и подобряване на процесите в обекти:

     - Експертни услуги за анализ на данни.
     - Периодични доклади.
     - Експертни съвети и помощ за оптимизиране работата на обекта.
     - Сравняване на няколко обекта с цел фокусиране върху тези с по-ниска ефективност.
     - Препоръки за прилагането на бързи действия.
     - Диагностициране на проблеми свързани с потреблението.
     - Оптимизирано събиране на данни от нашите местни партньори.
     Свалете презентацията
    • Default Alternative Text

     Бяла книга
     Как се създава ефективна измервателна система

     Системите за повишаване на енергийната ефективност могат да повишат стойността на собствеността, да улеснят препродажбата и да повишат цените и приходите от наеми. Тези системи са рентабилни и гарантират бърза възвращаемост на инвестициите. 

     Общото между всички системи за измерване на енергийната ефективност е необходимостта от надеждно, точно измерване и проследяване на енергопотреблението. Когато става въпрос за търговски сгради, монтирането на ефективна система за измерване на потреблението на вода, въздух, газ и електроенергия може да се окаже източник на значителни икономии на енергия и намаляване на разходите.

     Прочетете бялата книга
    • Dripping faucet with water drop

     Интерактивен PDF
     Директива относно енергийната ефективност на Европейския Съюз: Европейски стандарти и регламенти.

     Този документ представя различни Европейски стандарти и регламенти относно енергийната ефективност на сградите.

     Директивата относно енергийната ефективност на Европейския Съюз включва следното:

     - Стандарт относно енергийните одити (EN 16247)
     - Методология за управление на енергията (ISO 50001)
     - Услуги за енергийна ефективност (EN 15900)
     - Въздействие на системите за автоматизация, управление и контрол на сградите (EN 15232)
     Свалете PDF файла
    • Technician sitting in office running diagnostics in large data center

     Електронен каталог
     Достъп до пълната техническа спецификация на Facility Insights

     Вижте пълния списък на услугите Facility Insights, включително: одити, управлявани услуги, опции на услуги и услуги по заявка. Вижте каталога