• Default Alternative Text

  Обучение

  Предизвикателства

  Как да бъдете в крак с най-новите технологии?

  Schneider Electric Ви осигурява възможности за професионално обучение за подобряване на уменията и познанията за нашите продукти и решения

  Експлоатация

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Независимо дали в най-близкия до Вас център за обучение или във Вашия обект, Schneider Electric изслушва специфичните Ви изисквания и организира най-подходящите курсове за обучение на родния Ви език.
  • Конкурентно предложение

   Осигуряваме на Вашите екипи необходимите умения за по-добра работа и сигурност на дейностите, като същевременно се оптимизира ефективността на инсталираното оборудване.
  • Диференциация

   Получаване на уникален опит: Обучение от производителя и сертифициране чрез нашите глобални и локални възможности.
  Алтернативен текст по подразбиране

  Над 1100 технически курса, адаптирани за внедряване на Вашата стратегия за компетентности

  • По профили (от оператори до мениджъри, от начинаещи до експерти)
  • По продукти (електроразпределително оборудване: прекъсвачи ниско напрежение, оборудване средно напрежение, релейни защити, трансформатори и др.)
  • По дейност (Индустрия до енергийни компании)

  Ползи

  • Млада жена в лекционна зала
   Обучението е съобразено с нивото на знания на Вашия екип
  • Техник полага кабели, енергийна ефективност, електроразпределение, електроразпределителни дружества.
   Оптимизирано използване на компетентности
  • Мъж на средна възраст учи с цел продължаване на образованието си, устойчиво развитие.
   Обучението се провежда на Вашия език, с Вашия ритъм и в съответствие с Вашите цели