• Default Alternative Text

  Превантивна поддръжка

  Предизвикателства

  Планирането е ключът за Вашето спокойствие.

  Намалете непредвидените, свързани с процеса проблеми с индивидуален план за поддръжка за Вашата инсталация

  Експлоатация

  Алтернативен текст по подразбиране
  • Решения

   Производителността на Вашето съоръжение в голяма степен зависи от състоянието и ефективността на Вашата система за автоматизация. С нашите услуги можете да предвиждате потенциални рискове и да се възползвате от увеличено експлоатационно време и по-високи нива на ефективност за целия завод.
  • Ползи

   Нашите услуги за превантивна поддръжка Ви помагат да проектирате и внедрявате ефикасна програма за превантивна поддръжка, с цел оптимизиране на системата за автоматизация, включително моторни задвижвания, контролери, HMI, мрежови и SCADA системи.
  • Предимства

   Познаваме инсталираната си база по-добре от всеки друг и можем да предоставим опит от световна класа, усъвършенстван с помощта на нашата глобална база данни от знания. Освен това разполагаме с информация в реално време за жизнен цикъл, развитие на продуктови гами и износване.

  Ползи

  • Алтернативен текст по подразбиране
   Предвиждате проблемите и удължавате живота на системата и компонентите
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Намалявате риска от непланиран престой
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Увеличавате максимално експлоатационното време и производствените приходи
  • Алтернативен текст по подразбиране
   Поддържате системата си работеща с върхови нива на производителност.
  • Оператор извършващ управление на център за данни в сървърното помещение, услуги за центрове за данни, експлоатация на центрове за данни.
   Подобряване на надеждността и безопасността на дейностите